Değer Teslim Sistemi

Projelerin temel hedefi proje sonunda gerçekleştiren organizasyona değer katacak bir sonucun elde edilmesidir. Değer teslim sistemi, proje boyunca ortaya koyulan değer artırıcı çabaları proje ekseninden daha geniş bir perspektife taşıyan portföy ve program yönetimini içerir.

CAPM Sertifikası Nedir? Nasıl Alınır?

PMP Sertifikası, Prince 2 sertifikası, Scrum Sertifikasyonları, Çevik Yaklaşım sertifikasyonları son zamanlarda oldukça popüler. Tecrübeli profesyoneller için tasarlanmış sertifikaların yanısıra, henüz tecrübe kazanmakta olanlar için de alınması nispeten kolay sertifikasyonlar mevcut.

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi (Piramidi) Nedir?

Yönetim teorilerinin en ünlülerinden birisi olan Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisi ilk kez Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanan 'A Theory of Human Motivation' insan psikolojisi odaklı kitabında ortaya atılan temel bir motivasyon teorisidir.

Akış Diyagramı (Şeması) Nedir?

Neredeyse bütün süreç iyileştirme projelerinde karşımıza çıkan, üst yönetim tarafından, paydaşlar tarafından, sponsor tarafından veya proje yöneticisi tarafından sürecin niteliklerinin, mevcut durumunun ve işleyişinini daha iyi anlaşılması için oluşturulması talep edilen, çok yaygın kullanılan bir tekniktir akış diyagramı (şeması).

Kontrol Grafikleri Nedir?

Kontrol grafikleri zaman içerisinde bir sürecin görünümünü, süreçte yer alan değişiklikleri ve sapmaları gösteren sürecin beklenen şekilde ilerleyip ilerlemediğine dair veri sunan proje yönetimi tekniğidir. Kontrol grafikleri vasıtasıyla sürecin beli özellikleri için ölçülen sayısal değerler zaman bazında grafik üzerinde işaretlenerek bir orta çizginin ve altta ve üstte bulunan kontrol limitlerinin varlığı kullanılarak takip edilirler. 

Sebep Etki Diyagramları

 Proje boyunca tespit edilen risklerin veya teslimatlar oluşturulurken ortaya çıkabilecek hataların potansiyel nedenlerini ortaya koyan veri gösterimi tekniğidir. Kalite yönetiminde kullanılan 7 temel araçtan birisi olarak nitelendirilmektedir. 

Varyans Analizi Nedir?

Varyans analizi gerçekleşen perfromansla planlanan çıktı arasında var olan farklılığı yani varyansı ölçmeye yarayan ve PMI tarafından PMBOK'ta yer verilerek proje yönetimi süreçlerinin bazılarında kullanılması önerilen veri analizi tekniğidir. 

Teknik Performans Analizi Nedir?

Özellikle projenin uygulama aşamasına geçtiğimizde ilerlediğimiz yolun gitmek istediğimiz yola kıyasla ne durumda olduğunu görmek isteriz. Bu da bir kontrol sürecidir aslında. Bu analizi yapmak için de kazanılan değer analizi ve performans analizleri gibi teknikler vardır. Teknik performans analizi de bu yöntemlerden birisi. 

Kalite Yönetim Planı Nedir?

 


Bütün bilgi alanları gibi kalite yönetiminin de detaylı ve kapsamlı bir yönetim planı ile oluşturulmuş bir kılavuza ihtiyacı vardır. Kalite yönetiminin planlanması sürecinde temel hedef, kalitenin proje boyunca nasıl yönetilmesi gerektiğini ve kalite gereksinimlerine ulaşılıp ulaşılmadığını nasıl teyit edeceğimizi gösteren bir plan oluşturmak, projenin onaylanmış kapsamını, projenin içerdiği riskleri ve proje gereksinimlerini göz önünde bulundurarak projenin kalite standartlarını tanımlamak ve bu sayede hatalı çıktıların azaltılması ve bu hataların tekrarının engellenmesini sağlamaktır. 

SWOT Analizi Nedir?

Yönetim derslerinde pek sık karşılaştığımız SWOT analizi, proje yönetimi açısından da oldukça faydalı bir veri toplama tekniğidir. "SWOT" kısaltması basitçe strenghts, weaknesses, opportunities ve threats kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Yani bir başka söyleyişle swot analizi yaparak analizini yaptığımız şeyin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri gözler önüne sermiş oluyoruz. 

PMP Sınavı Hakkında Sık Sorulanlar

PM-PROJE Hakkında

Sitemizin PMI kuruluşu ile ve PMP markası ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sitemiz kar amacı gütmemektedir ve proje yönetimi konusunda var olan genelgeçer bilgilerin paylaşımına dayalı bir yardımlaşma platformudur. Resmi olarak PMP sınavı hakkında bilgi alabilmek için PMI'a ve PMI tarafından yetkilendirilen kuruluşlara başvurunuz.

PMP Sınavı Türkçe mi?

PMP Sınavı Türkçe mi Değil mi? Pmp sınavını hangi dillerde alabilirsiniz? İlk merak edilen konulardan birisi. Hayır, PMP Sınavı soruları Türkçe olarak hazırlanmıyor, ancak sınav öncesinde talep ederseniz PMP sertifika sınavı esnasında Türkçe dil desteği alabiliyorsunuz. Bu da daha çok bir çeviri hizmeti gibi. Yani PMP sınavına Türkçe girseniz bile İngilizce bilmeniz büyük bir avantaj olacak PMP sertifikası alabilmek için.

PMP Sertifikası Geçerlilik Süresi

PMP Sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre dolduğunda sertifikaya sahip olduğunuz süre içinde gerçekleştirdiğiniz proje yönetimi faaliyetleri sonucu topladığınız PDU'larla tekrar sınava girmeden sertifikanızı yenilemeniz gerekir.