Değer Teslim Sistemi

Projelerin temel hedefi proje sonunda gerçekleştiren organizasyona değer katacak bir sonucun elde edilmesidir. Değer teslim sistemi, proje boyunca ortaya koyulan değer artırıcı çabaları proje ekseninden daha geniş bir perspektife taşıyan portföy ve program yönetimini içerir.

Powered by Blogger