Kaynak Histogramı ve Histogram Nedir?

Kaynak Histogramı Nedir?

Kaynak histogramı, belirli bir kaynağın, üzerinde çalışılmak üzere programlandığı belirli zaman miktarlarının gösterilmesi amacıyla kullanılan bir çubuk grafiktir. Projede görev alan çalışanların ve fiziksel kaynakların proje kapsamında kullanılacağı zamanı ve  bu kaynakların faaliyetlerini planlayabilmek ve bu planı görsele dökebilmek için kullanılır. Yeri geldiğinde iki farklı kaynak kullanım planı arasında karşılaştırma yapabilmek için bu histogramı kullanmak da mümkündür. Bu histogram kullanılarak, kaynakların gerekliliğine dair karar alınabilir; ayrıca iş döngüleri veya organizasyon içindeki daha yüksek önceliklere sahip diğer projelerle projeniz arasında var olabilecek bir çakışmaya dayalı olarak bir projenin başlatılmasının ertelenmesi de bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Bir projeyi hayata geçiren kuruluşun, proje ekibine kaynak sağlamak için izlenmesi gereken politikalarının ve prosedürlerinin olması muhtemeldir. Bu histogram aynı zamanda kaynak kullanımı esnasında gerçekleşebilecek olası israfların da önüne geçebilmek amacıyla kullanılabilir. Örneğin, bir proje, bir ekipmanı veya çalışanı dokuz ay süreyle rezerve ettiyse ancak; ekipmana yalnızca üç ay ihtiyaç duyuyorsa, bu kaynağa ayrılan zaman boşa harcanmış olur ve siz projenizi hayata geçirirken, kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen diğer projelerin veya rutin işlerin sekteye uğramasına sebebiyet verebilirsiniz.

Histogram Nedir? 

Tipik olarak, histogramlar ağırlık, zaman, miktarlar gibi sürekli olan verileri görüntülemeye ve izlemeye yarayan grafiklerdir. Kalite süreçlerinde, hataları, süreçlerin kaç kez hata ile sonuçlandığını ve ürün veya süreçlerin eksiklikleri ile ilgili ilgili diğer istatistiksel dağılımları temsil edebilirler. 

 Her sektörden, her alandan ve her şekilde gerçekleşmesi mümkün olan olayların sıklığının, sütun(bar) grafiği kullanılarak gösterildiği araçlara histogram adı verilir. Histogramlarda temel olarak gruplandırılmış veriler kullanılır. Kalite yönetiminde kulanılan yedi temel araçtan birisi de histogramlardır. PMI tarafından veri gösterim teknikleri arasında gösterilen histogramlar, proje yönetimi süreçleri arasından kalitenin kontrolü ve kalitenin yönetilmesi süreçlerinde kullanılması önerilir. Genel olarak histogramlarda düşey eksende sıklık gösterilirken yatay eksende ise verinin kendisi gösterilir. Buna göre çubuk şeklinde bir gösterimle, çubuğun uzunluğuna göre sıklık gösterimi yapılır. 

Kalite yönetimi ve kalite kontrol süreçlerinde histogram kullanılırken, her bir histogram için yalnızca bir kalite niteliğinin gösterilmesi elzemdir. Farklı kalite unsurlarına ait gözlemler ve ölçümler, histogramlarda karışık olarak yer almamalıdır. Niteliklerinin ve kullanım alanlarının oldukça geniş bölgelere yayılmasına ve oldukça kullanıçlı bir araç olmasına karşın histogram oluşturmak oldukça kolay bir süreçtir. Buna alınan örneklemin hacmi belirlendikten sonra, ölçülen veya elde edilen değerler veri tablosuna aktarılır. Kolaylık oluşturması açısından veriler büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralanabilir. Ancak bu gerekli bir işlem değildir. Histogram oluşturulurken bir sıralama yapmaya ihtiyaç yoktur.İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar