Proje Kaynaklarının Toplanması

Bir projenin yürütülebilmesi için fiziksel kaynaklara ve insan kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu kaynakların ne olduğu hakkında ise tahmin (kestirim) teknikleri kullanılarak fikir yürütülür. Proje kaynaklarının temin edilmesi süreci temel olarak proje insan kaynaklarının oluşturulması ve gerekli materyal ve tesislerin teminine odaklanan bir süreçtir. Kaynak yönetim planının uygulamaya geçirildiği proje yönetimi açısından önemli bir süreçtir.

Bu sürecin doğru bir şekilde tamamlanmasıyla, doğru kişilerin, doğru malzeme ve materyali kullanarak kaliteli teslimatların oluşturulmasına katkıda bulunulur. Bu süreç aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi sürecinde elde edilen kaynak tahminleri çıktısı kullanılarak yürütülür. Projenin insan kaynağı ve materyal ihtiyacı proje boyunca devam ettirildiğinden sürecin uygulandığı belli bir zaman aralığını tanımlamamız pek mümkün değil. Projenin insan kaynakları temin edilirken, tuckman modeli ve maslow hiyerarşisi gibi ekip oluşturma modellerinin etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.Dahil Olduğu Süreç Grubu: Yürütme Süreç Grubu
Dahil Olduğu Bilgi Alanı: Kaynak Yönetimi Bilgi Alanı

Sürecin Girdileri:
Sürecin Çıktıları:

 • Fiziksel Kaynak Atamaları: Proje süresince kullanılacak olan ekipman, materyal, lokasyon ve diğer kaynakları gösteren dökümandır.
 • Proje Ekibi Atamaları: Sürecin asıl çıktısı personel atamalarıdır. Tanımlanan her bir rol için atanmış bir ekip üyesi bulunması gerekir.
 • Kaynak Takvimi: Kaynak kullanımlarının, tarihlerin, sürelerin gösterildiği takvimdir.
 • Değişiklik Talepleri
 • Proje Yönetim Planı Güncellemeleri
 • Proje Belge Güncellemeleri
 • Çevresel İşletme Faktörlerinin Güncellenmesi
 • Organizasyonel Süreç Varlıklarının Güncellenmesi

Kullanılan Araç ve Teknikler

 • Karar Verme: Hangi kaynağın seçileceğine dair çok fazla değişken bulunduğu için çok kriterli karar verme yöntemi süreçte kullanılabilir.
 • Ön atama: Rollerin önce tanımlanıp kaynakların o rolü doldurması ve sorumlulukları üstlenmesi normal olan süreçtir. Ancak bazen önceden belirlenmiş kaynaklar bir rol için atanmış olabilir. Bu kaynak yönetim planı hazırlanmadan önce ve hatta proje başlatılmadan önce bile yapılmış olabilir. Yani rolden önce kişi veya kaynak belirlenmiştir.
 • Sanal Takımlar: Gerçek hayatta birbirini tanıyan yada tanımayan kişilerin, internet üzerinden veya diğer uzaktan iletişim kanallarını kullanarak takım oluşturmasıdır.
Yorumlar:

Cenk B.   11.01.2021
Bilgilendirici içerik için teşekkür ederim.  

Yorum Yap

Konu (Yazılması Zorunludur)

E-posta (Gizli kalacaktır) *

Yorum *