Prince2 Sertifikası Nedir?

Prince2 Axelos tarafından sunulan ve dünyaca tanınan ve özellikle İngiltere'de Avrupa'da yerleşik kuruluşlarca tercih edilen bir proje yönetimi metodolojisidir. Tıpkı PMP Sertifikası, CAPM Sertifikası, PSM Sertifikasına temel oluşturan diğer proje yönetimi metodolojileri gibi Prince2 metodolojisi bize başarılı bir proje yönetmek için gerekli temelleri sunar. 

Prince2'nun temelleri 1989 yılında Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) tarafından öncülü olan PROMPT II medolojisinin bir versiyonu olarak Birleşik Krallık'ta Prince adıyla yayınlanmasıdır. Buna göre PRINCE ismi ise "PROMPT II IN the CCTA Environment" ifadesinde yer alan harflerden geliyor. Şu anda geçerli olan Prince2 metodolojisi ise 1996 yılında sektöre sunuldu. İngiliz kamu sisteminde kullanımının yaygınlaşmasıyla popüler bir metod halini aldı. Şu anda Birleşmiş Milletlerin kullandığı proje yönetimi metodolojisi Prince2 ile paralellik gösteriyor.

Yeni-Proje-12

Prince2 metodolojisi projenin büyüklüğü veya küçüklüğü fark etmeksizin bütün projelere uygulanabilir. Prince2 yaklaşımının temelinde projeleri yönetilebilir ve kontrol edilebilir aşamalara bölmek yatar. Prince2 metodolojisi size bir projenin nasıl yönetileceği konusunda bir genel kabul gören yapı ve ortak proje dili sunarak rehberlik eder. Ancak bunu yaparken proje yöneticisinin özgürlüğünü elinden almayacak kadar esnektir. Her ne kadar Prince2 metodolojisini takip ederseniz edin, süreçlerinizi ve yönetim şeklinizi terzi usulü şekillendirmek proje yöneticisi ve proje ekibi olarak sizin elinizde.

Sektöre ilk sunulduğu 1996 yılından itibaren Prince2 metodolojisi 5 kez değişiklik geçirdi. Şu anda Prince2 metodolojisinin son versiyonu olan 6'ncı versiyon, 2017 yılında yayınlanmıştır. Tıpkı PMP Sertifikası gibi Prince2 metodu da bir takım proje yönetimi ilkelerine dayanmaktadır ve performans alanları ile uzak da olsa benzerlik gösteren temalara sahiptir.

Prince2 Metodolojisinin 7 prensibi;

 • Deneyimlerden öğrenmek
 • Proje ortamına uyacak şekilde biçimlendirmek
 • Tanımlı rol ve sorumluluklar
 • Aşamalarla yönetmek
 • Sürekli iş gerekçesi
 • İstisnalarla yönetmek
 • Ürüne odaklanmak
Prince2 Metodolojisinin 7 teması;
 • Risk
 • Değişim
 • Planlar
 • İş Gerekçesi
 • Kalite
 • Organizasyon
 • İlerleme
olarak belirlenmiştir. 

Prince2 metodolojisine hakim olduğunuzu kanıtlamanın ise tek resmi yolu ve en kestirme yolu bir Prince2 sertifikasına sahip olmaktır. Bunu yapmak için de başvuruda bulunup gerekli aşamaları geçtikten sonra almaya hak kazanabileceğiniz Prince 2 sertifikası türleri aşağıdaki gibidir. 

Prince2 Foundation Sertifikası: Temel Prince2 sertifikasıdır. Prince2 practitioner sertifikasını alabilmek için bu sertifikaya sahip olmak bir ön koşuldur. Bu düzey, bir sertifikasyon adayının PRINCE2'yi destekleyen bir proje ortamında, PRINCE2 metodunu kullanarak bir proje yönetim ekibi içerisinde bilgili bir eleman olarak çalışıp çalışamayacağını ölçmeyi amaçlar. Proje yöneticisi adayının Prince2  metodunun temel prensiplerini özümsediğini kanıtlamaya yarayan ve Prince2 metodolojisinin kullanıldığı bir projede proje yönetim ekibi içerisinde ekip üyesi olarak çalışabilmesine yetecek kadar bilgi sahibi olmayı ölçen sertifikasyondur.

Prince2 Practitioner Sertifikası: Bir proje yöneticisinin Prince2 metodolojisini bir proje üzerinde uygulayabilme becerisini ölçen ve daha ileri düzeyde bilgi ve tecrübe gerektiren sertifikasyondur.

Ayrıca çevik yaklaşımlar için Prince2 Agile Foundation ve Prince2 Agile Practitioner sertifikasyonları da mevcuttur.