Zaman Çizelgesi Yönetim Planı Nedir?

Zaman Çizelgesi Yönetim Planı;
  • Zaman Çizelgesi oluşturulurken kullanılacak metodolojiyi,
  • Hangi araç ve tekniklerin kullanılacağını,
  • Kabul edilebilir sapmaları,
  • Performans ölçüm kurallarını,
  • Raporlama formatlarını bünyesinde barındıran proje yönetim planının bir alt planı niteliğinde proje dökümanıdır.
Zaman çizelgesinin yönetim planının oluşturulması süreci, projenin başarısını oldukça fazla ilgilendiren bir süreç.  Yönetimini üstlendiğiniz veya proje yönetim ekibinde yer aldığınız projelerde paydaşlarınız veya müşterileriniz projenizin ne zaman tamamlanacağı konusunda doğal olarak bilgi sahibi olmak isteyeceklerdir. Paydaşlarınızın bu beklentisi doğrultusunda proje ekibinizle bir araya gelerek ve uzman görüşlerine başvurarak, projenin kapsamını inceleyerek, iş kırılım yapısının (WBS) detaylarına inerek ve projenin teknik özelliklerinin analizini yaparak bir tahminde bulunabilirsiniz. İş kırılım yapısı (WBS) üzerinden gitmek çoğu zaman doğru bir planlama yapmanın en iyi yoludur. Çünkü en alt kırılımlardan en fazla detaya inerek tahminlerin oluşturulması mümkündür. Bazı projelerde ise müşteriniz tarafından, üst yönetiminiz veya paydaşlarınız tarafından öne sürülen bazı  zaman kısıtları nedeniyle uymanız gereken bitiş tarihleri olabilir.

Zaman çizelgesi yönetim planının hazırlanması sürecinde organizasyonel süreç varlıklarınız ve çevresel işletme faktörlerine her süreçte olduğu gibi başvurmamız gerekecek. Kuruluşunuz tarafından daha önce benzer nitelikte projeler gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yada önemli paydaşlarınızın daha önce elde etmiş oldukları tecrübeler bu süreçte ele almanız gereken hususların boyutunu belirleyecek. Eğer daha önce yapılmamış, kuruluşunuzun bilgi birikimine sahip olmadığı benzersiz bir projeyi hayata geçirecekseniz,  proje süresine ilişkin belirsizliklerin ve varsayımların çok daha fazla olacağını ve yapacağınız tahminlerin gerçeğe yakınlığının azalacağını öngörebiliriz. Organizasyon kültürü, çalışma süresi kısıtları, yetkilendirme sistemleri ve kuruluşunuzun politikaları gibi diğer çevresel işletme faktörleri de zaman çizelgenizi doğrudan etkileyecektir.

Sürecin önemli girdilerinden birisi de proje başlatma belgesi. Çoğu süreçte olduğu gibi bu süreçte de önemli bir girdi evet. Çünkü proje başlatma belgesinde yer alan kilometre taşları özeti işi daha iyi planlamamıza ve zaman tahminini daha iyi yapmamıza katkıda bulunacak. Kapsam yönetim planı ise zaman çizelgesi oluşturmak için yapmamız gereken iş tanımlarının ve ayrıştırmanın daha iyi yapılmasını sağlayacak.

Dahil Olduğu Süreç Grubu: Planlama Süreç Grubu

Dahil Olduğu Bilgi Alanı: Zaman Çizelgesi Yönetimi Bilgi Alanı

Süreçte Üretilen Önemli Çıktılar:
  • Zaman Çizelgesi Yönetim Planı