Proje Yönetiminde Araç ve Teknikler

Araç ve teknik kavramalarının ne demek olduğunu ve ilkel yaşamdan beri günlük hayatımızda bu araç ve teknikleri nasıl kullandığımızı çok çok iyi biliyoruz. Proje yönetiminde ve PMP Sertifikası alma yolunda takip etmemiz gereken PMI metodolojisinde ise bir araç, bir ürün, çıktı veya sonuç üretebilmek için gerçekleştirilen aktivitelerde kullanılan bir şablon veya sistem, program gibi somut bir öğedir. Teknik ise uygulanırken bir veya birden fazla aracın kullanılabildiği bir veya birden fazla çıktı üretmek için tanımlanmış sistematik bir prosedürdür olarak tanımlanmıştır PMP metodolojisinde.

Bu araç ve teknikler süreçlerin uygulanmasının temelidir diyebiliriz aslında. Örnek olarak vermek gerekirse iş kırılım yapısının (WBS) oluşturulması sürecinde ayrıştırma tekniği kullanılmadan çıktı elde edilmesi ve sürecin başarıyla tamamlanması mümkün değildir. Ayrıca bu araç ve tekniklerin verimli bir şekilde, doğru noktada kullanılması, izleme ve kontrol süreçlerinde süreçlere ve çıktılara dair daha az hataya rastlanmasına öncülük edecektir.

PMBOK kılavuzunda 125'in üzerinde araç ve teknik tanımlanmıştır. Ortak özellikleri ele alınarak bu teknikler 6 farklı gruba ayrılmıştır. Bu gruplar;
Proje yönetiminde kullanılan başlıca araç ve teknikler şunlardır.
 • Aktif Dinleme Tekniği
 • Agile Release Planlama
 • Alternatiflerin Analizi
 • Analog Tahminleme Tekniği
 • Teknik Performans Analizi
 • İlişki Diyagramları
 • Kök Neden Analizi (RCA)
 • Ayrıştırma Tekniği
 • Anket ve Araştırmalar
 • Reklam
 • Diğer Risk Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Varsayım ve Kısıt Analizi
 • Denetim (Audit)
 • Otokratik Karar Verme Tekniği
 • Kıyaslama (Benchmarking)
 • Fayda Maliyet Analizi
 • Teklif Sahibi Konferansları
 • Dipten Yukarı Tahminleme Tekniği
 • Beyin Fırtınası Tekniği
 • Sebep - etki Diyagramları
 • Değişiklik Kontrol Araçları
 • Kontrol Çarşafları
 • Kontrol Listeleri
 • Talep Yönetimi
 • Kolokasyon
 • İletişim Yetkinliği
 • İletişim Metodları
 • İletişim Modelleri
 • İletişim Gereksinim Analizi
 • İletişim Stilleri Değerlendirmesi
 • İletişim Teknolojisi
 • Çatışma Yönetimi
 • Kısıtlı optimizasyon metodları
 • Bağlam Diyagramı
 • İhtiyat Yanıt Stratejileri
 • Kontrol Diyagramları
 • Maliyet Toplama
 • Kalitenin Maliyeti
 • Maliyet Fayda Analizi
 • Kritik Yol Metodu
 • Kültürel Farkındalık
 • Karar Ağacı Analizi
 • Bağımlılık Belirleme
 • Design For X (DfX)
 • Doküman Analizi
 • Kazanılan Değer Analizi
 • Duygusal Zeka
 • Uzman Görüşü
 • Kolaylaştırma
 • Geri Bildirim (Feedback)
 • Fonlama
 • Akış Diyagramları
 • Odak Grupları
 • Finansman Limiti Uzlaşısı
 • Temel Kurallar
 • Hiyerarşik Grafikler
 • Histogramlar
 • Geçmiş Bilgilerin Gözden Geçirilmesi
 • Birey ve Ekip Değerlendirmeleri
 • Etki Diyagramları
 • Etkileme
 • Bilgi Yönetimi
 • Denetleme (Inspection)
 • İçsel Geri Dönüş Oranı (IRR)
 • Mülakatlar
 • İterasyon Burndown Çizelgesi
 • Bilgi Birikiminin Yönetimi
 • Liderlik
 • Önde Gitme ve Gecikmeler
 • Mantıksal Veri Modelleri
 • Yap veya Satın Al Analizi
 • Pazar Araştırması
 • Matris Diyagramları
 • Toplantı Yönetimi
 • Toplantılar
 • Zihin Haritalama
 • Motivasyon
 • Çok Kriterli Karar Analizi
 • Murder Board
 • Müzakere
 • Net Güncel Değer (NPV)
 • Networking
 • Nominal Grup Tekniği
 • Sözsüz İletişim
 • İzleme/Konuşma
 • Organizasyonel Teori
 • Parametrik Tahminleme Tekniği
 • Geri Alma Periyodu
 • Eşdeğer Değerlendirmesi
 • Performans Değerlendirmesi
 • Politik Farkındalık
 • Ön Atama
 • Öncelik Grafiklendirme Metodu (PDM)
 • Güncel Değer
 • Sunumlar
 • Önceliklendirme / Sıralama
 • Olasılık ve Etki Matrisi
 • Problem Çözme
 • Süreç Analizi
 • Ürün Analizi
 • Proje Yönetimi Bilgi Sistemi
 • Proje Raporlama
 • Hazır Listeler
 • Teklif Değerlendirme
 • Prototipler
 • Kalite Geliştirme Metodları
 • Kabul Görme ve Ödüller
 • Regresyon Analizi
 • Belirsizliğin Gösterimi
 • Yedek Analizi
 • Kaynak Optimizasyonu
 • Sorumluluk Atama Matrisi (RAM)
 • Risk Kategorizasyonu
 • Risk Veri Kalite Değerlendirmesi
 • Risk Olasılık ve Etki Değerlendirmesi
 • Yaklaşan Dalga Planlaması
 • Saçılım Diyagramı
 • Zaman Çizelgesi Sıkıştırma
 • Zaman Çizelgesi Ağ Analizi
 • Skor Modelleri
 • Hassasiyet Analizi
 • Simülasyon
 • Kaynak Seçim Analizi
 • Paydaş Analizi
 • Paydaş Katılım Değerlendirme Matrisi
 • Paydaş Haritalandırma/ Paydaş Gösterimi
 • İstatistiksel Örnekleme
 • Fırsatlar İçin Stratejiler
 • Genel Proje Riski İçin Stratejiler
 • Tehditler İçin Stratejiler
 • SWOT Analizi
 • Ekip Oluşturma
 • Test ve Denetim Planlama
 • Test ve Ürün Değerlendirme
 • Yazılı Formatlar
 • Üç Nokta Tahminleme
 • Tamamlamak için Performans İndeksi (TCPI)
 • Eğitim
 • Trend Analizi
 • Varyans Analizi
 • Sanal Ekipler
 • Oylama
 • What if Senaryo Analizi