Proje Yönetiminde Veri Toplama Teknikleri

PMI uyumlu proje yönetiminin temelini oluşturan ve PMP sertifikası almak için kullanılan en önemli kaynak olan PMBOK'a göre proje yönetimi esnasında kullanılan teknikler ve araçlar mantıksal bir yolla gruplandırılmıştır. Buna göre bu teknikler:

  • Veri toplama teknikleri,
  • Veri analiz teknikleri
  • Veri gösterim teknikleri
  • Karar verme teknikleri
  • İletişim becerileri 
  • Kişilerarası beceriler ve ekip becerileri olarak sıralanmıştır.
  • Bu mantıksal gruplardan birincisi olan veri toplama teknikleri kullanılarak çeşitli kaynaklardan veriler elde edilebilir.
    Bu teknikler: