Proje Yönetiminde İstatistiksel Örnekleme

İstatistiksel örnekleme nedir? PMP sertifikası ve PMI proje yönetimi metodolojisinde yer alan süreçlerin uygulanmasında kullanılan araç ve teknikler hakkında bilgi verdiğimiz bu bölümde, proje yönetiminde istatistiksel örneklemeden bahsedeceğiz. PMP sertifikası sınavında, kalitenin kontrolü süreci kapsamında karşımıza çıkabilecek olan istatistiksel örnekleme, proje yönetiminde ve iş hayatının diğer alanlarında bir grup teslimatın kalitesi ve niteliği hakkında fikir sahibi olabilmek için o grubu temsil edebilecek bir örneklem elde ederek o örneklem üzerinde inceleme yapmayı kapsar.

İstatistiksel örnekleme yapılacakken kullanılan örneklem tamamen rastgele seçilebileceği gibi belirli bir sistematik kullanılarak da istatistiksel örneklem oluşturmak mümkündür. İstatistiksel örneklemeyi proje yönetiminde etkin bir şekilde kullanabilmek için, örneklemin alınacağı grubun çok iyi belirlenmesi, ölçülmesi veya hakkında fikir edinilmesi planlanan değişkenlerin tespit edilmesi, örneklem alma metodunun ve istatistiksel örnekleme yönteminin iyi belirlenmesi ve alınan örneklemin karakteristiğinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

İstatistiksel örnekleme bir veri toplama tekniği olup, kalitenin kontrolü sürecinde araç ve teknik olarak kullanılır.