Proje Yönetimi Dokümanları

Proje yönetiminde kullanılan ve proje yönetim planı kapsamına giren belgelerin dışındaki tüm dokümanlar, proje yönetim dokümanları olarak nitelendirilir. Tüm yardımcı proje yönetimi planları, temel çizgiler ve diğer bazı belgeler, proje yönetim planının parçası olduğundan proje dokümanları başlığı altında değerlendirilmeyecektir. PMBOK'ta yer verilen proje belgeleri aşağıdaki gibidir:

Proje Belgeleri

Proje Yönetim Planı
Aktivite Özellikleri
Aktivite Listesi
Varsayım Kaydı
Tahminlerin Temeli
Değişiklik Kaydı
Maliyet Tahminleri
Maliyet Öngörüleri
Süre Tahminleri
Sorun Kaydı
Alınan Dersler dokümantasyonu
Kilometre Taşı Listesi
Fiziksel Kaynak Atamaları
Proje Takvimleri
Proje İletişimleri
Proje Zaman Çizelgesi
Proje Zaman Çizelgesi Ağ Şeması
Proje Kapsam Bildirimi
Proje Ekip Atamaları
Kalite Kontrol Ölçümleri
Kalite Ölçütleri
Kalite Raporu
Gereksinim dokümantasyonu
Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi
Kaynak Kırılım Yapısı
Kaynak Takvimleri
Kaynak Gereksinimleri
Risk Listesi
Risk Raporu
Zaman Çizelgesi Öngörüleri
Paydaş Listesi