Proje Yönetiminde Risk Raporu

PMI metodolojisinde risklerin tanımlanması sürecinin bir çıktısı olan risk raporu, genel proje riski hakkında bilgi sunan bir proje yönetimi dokümanıdır. Genel proje riski haricinde tekil riskler hakkında ise özet bilgi barındırır. Risk yönetimi bilgi alanında yer alan bütün proje yönetimi süreçlerine girdi oluşturur ve bu pmp süreçleri için bilgi sağlar.

Risk raporunda yer alması gereken temel bilgiler;
  • Yönetici Özeti
  • Genel Proje Riski
  • Tekil Proje Riski
  • Niceliksel Analiz
  • İhtiyat kaynaklarının statüsü
  • Risk Denetim (audit) Sonuçları