Projenin veya Fazın Kapatılması

Projenin resmi olarak tamamlanabilmesi için süreç gruplarında yer alan bütün aktivitelerin sonlandırılmasını içeren süreçtir.

Projenin veya fazın kapatılması sürecinin sonunda elde edilen temel fayda proje kapsamında elde edilen bilgilerin veya ilgili faza ait bilgilerin arşivlenmesi, planlanan çalışmaların tamamlandırılması ve kuruluşunuzun insan kaynaklarının farklı konularda çalışmak üzere projeden serbest bırakılmasıdır. Entegrasyon yönetimi bilgi alanında yer alan süreç aynı zamanda kapanış süreç grubunda yer alan tek süreç olma özelliğini taşımaktadır.

Süreçten Elde Edilen Çıktılar
  • Son ürün, hizmet ya da çıktı geçişi
  • Final Raporu
Sürecin Girdileri
Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler