Proje Yönetiminde Kaynak Takvimi Nedir?

PMP Sertifikası almak için bilmek gereken PMP araç ve tekniklerine ait bilgileri aktarıyoruz. 

Kaynak Takvimi, proje kapsamında kullanılabilecek olan insan kaynaklarının veya makine ekipman gibi fiziksel kaynakların çalışacağı günleri, tarihleri ve saatleri gösterir. PMP Sınavında Kaynak Takvimi, Proje Kaynak Yönetimi Bilgi Alanında belirtildiği gibi esas olarak insan kaynaklarını ele alır.

Bunun nedeni ise, kimi zaman belirli bir kaynağın birkaç proje için aynı anda çalışmasının gerekebilmesi ve belirli bir proje için kullanılabilirliğinin sınırlı olması veya bu kaynaklar için önceden planlanmış tatil, izin gibi durumların mevcut olabilmesidir.

Kaynak takvimi, kaynakların temini sürecinin bir çıktısı olarak elde edilir. Aynı zamanda, bu sürecin girdisidir de. Sakın kafanız karışmasın. Kaynak takvimleri proje boyunca sürekli olarak geliştirilir ve güncellenirler. Yani diğer bir anlamda kaynak takviminin oluşturulması tek zamanlı, proje boyunca yalnızca bir kez gerçekleştirilen bir faaliyet değildir. Proje ekibinin oluşturulması, tedariklerin yapılması ve zaman çizelgesinin kontrolü süreçlerinde ise güncellenirler. 

Kaynak takvimlerinin girdi olarak kullanıldığı süreçler şunlardır;

Bu süreçte kaynak takvimleri  kullanılarak proje ekibine ve fiziksel kaynak bilgiler temin edilir. Kaynak takvimlerini kullanarak sürecin işletilmesine katkı sunacak, kaynak türü, miktar, beceri seviyesi, deneyim ve coğrafi konum gibi hem faaliyet hem de kaynak niteliklerine dair bilgi elde edebilirsiniz. Tipik olarak, kaynak takvimleri aşağıdaki yararlı bilgileri de içerir:

• Bir kaynağın mevcut olduğu günler ve saatler,

• İnsan kaynakları tatilde olduğu zamanlar gibi kaynakların kullanılmadığı zamanlar,

• Her bir mevcut kaynak türünün miktarı,

• Her kaynağın kapasitesi.

Kaynakların mevcudiyeti ve uygunluğuna yönelik risklere verilecek yanıtlar konusunda fikir sahibi olmak amacıyla kullanılır.

Proje ekibinin niteliklerine dair ve eğitimlere katılmak için, aktivitelere katılım sağlamak için uygun zamanlarını tespit edebilmek için kaynak takvimlerine başvurulur.

Bir nevi kaynakların zaman çizelgesinin mevcut olduğu doküman olduğu için, bu süreçte de kullanılır. Ayrıca sürecin sonunda güncellenir.

Bu süreçte kaynak takvimi, faaliyet süresi tahmini sırasında göz önünde bulundurulması gereken bir insan kaynağının becerileri dahil olmak üzere her kaynağın türünü, miktarını, kullanılabilirliğini ve kapasitesini gösterir. Örneğin daha yüksek kapasiteye sahip bir işçi aynı boyama işini daha az sürede bitirebilir. Bu noktada tahmin esnasında fikir oluşturur. Bu sürecin sonunda da doküman güncellenir.