Proje Ekibinin Oluşturulması Süreci

Bir proje yöneticisi olarak projeniz için gerekli kaynakların ne olduğunu tahmin ettikten ve bu insan kaynaklarının teminini gerçekleştirdikten sonra elinizdeki insan grubunu bir ekibe dönüştürmeniz gerekir. Yani birden fazla kişiden oluşan farklı hedeflere, önceliklere belki de farklı çalışma alanlarına sahip olan bu grubu ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirerek ortak bir çıktı oluşturmak amacıyla koordineli bir çalışmayı sağlamanız gerekir. Bu uygulamanın PMI metodolojisindeki karşılığı proje ekibinin geliştirilmesi süreci.

Tabi ortak bir hedef uğruna bir insan grubunun bir araya gelmiş olması ekip olabilmeye yetmiyor. Ekip olmayı başarabilmek için bu kişilerin koordinasyon içerisinde ve bir sinerjiyle çalışmaları gerekir. Proje yönetiminde ekip oluşturma kendi kendine projenin doğası gereği gerçekleşen bir olgu değildir. Aksine proje yöneticisinin iyi işleyen bir ekip oluşturabilmesi için özel bir çaba içerisinde bulunması gerekir.

Proje Yöneticisi, ekibe dair bütün olguları gözlemlemeli, ekiple iletişimde bulunmalı , rolleri ve sorumlulukları iyi belirlemeli, ekibe liderlik etmeli, doğru motivasyonu sağlayarak proje ekibini oluşturmalı ve ekibin doğru teknik becerilere sahip olmasını sağlamalıdır. Projelerin geçici bir çaba olduğu göz önünde bulundurulduğunda makine gibi işleyen bir ekibi oluşturabilmek takdir edilmesi gereken bir PMP becerisidir. Bu süreçte, Tuckman ekip geliştirme modeli, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi, Herzberg hijyen teorisi, McGregor'un x ve y liderlik teorisi, ve diğer liderlik teorileri göz önünde bulundurulur ve sıklıkla kullanılır.

Proje ekibinin oluşturulması süreci yürütme süreç grubunda yer almakta olup aynı zamanda kaynak yönetimi bilgi alanında işlenmektedir.

Ekip Oluşturma Sürecinde Üretilen Çıktılar
 • Ekip Performans Değerlendirmeleri
 • Değişiklik Talepleri
Sürecin Girdileri
Proje Ekibinin Oluşturulması Esnasında Kullanılan Araç ve Teknikler
 • Ortak Lokasyon
 • Sanal Ekipler
 • İletişim Teknolojisi
 • Çatışma Yönetimi
 • Etkileme
 • Motivasyon
 • Müzakere
 • Ekip Oluşturma
 • Ödül ve Takdir
 • Eğitim
 • Kişisel Değerlendirmeler ve Ekip Değerlendirmeleri
 • Toplantılar