Paydaş Katılım Planı

Paydaş katılımının planlanması PMI metodolojisine göre proje yöneticisinin sorumluluğunda olan hayati görevlerden bir tanesidir. Projenin başarısı paydaşların katılımıyla ve memnuniyetiyle ancak mümkün olabilir. Bu yönüyle de PMP sertifikası sınavının odaklandığı noktalardan biri paydaş katılımının ve paydaş memnuniyetinin sağlanıp sağlanmadığı. Bu yüzden de henüz projenin çok erken safhalarında paydaşların kimler olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu, hangi yönüyle projeyle ilgilendikleri paydaşların belirlenmesi sürecinde ortaya konulur. 

Bir kez paydaşlar tanımlandıktan sonra proje yöneticisinin ve proje ekibinin geriye kalan işi paydaş katılımını sürekli olarak aktif tutmak ve sürekli kontrol altında tutarak gerektiğinde paydaş kaydına yeni paydaşlar eklemek olmalıdır.

Paydaş katılımının planlanması süreci, paydaşlara özel detaylı bir stratejinin oluşturulduğu, paydaşların sahip olduğu güç, etki ve etkinliğin proje yararına kullanımın maksimize edilmesi üzerine fikirler üretildiği ve çeşitli paydaşlarla olan ilişkinin geliştirilmesinin hedeflendiği proje yönetimi sürecidir.

Paydaş katılımının planlanması süreci paydaş yönetimi bilgi alanında ve planlama süreç grubunda yer alır.

Paydaş Katılım Planının Oluşturulması Sürecinden Elde Edilen Çıktılar

 • Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılımının Planlanması Sürecinin Girdileri

 • Proje Başlatma Belgesi
 • Kaynak Yönetim Planı
 • İletişim Yönetim Planı
 • Risk Yönetim Planı
 • Paydaş Kaydı
 • Risk Kaydı
 • Proje Zaman Çizelgesi
 • Varsayım Kaydı
 • Değişiklik Kaydı
 • Sorun Kaydı
 • Anlaşmalar
 • Çevresel İşletme Faktörleri
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları

Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler

 • Varsayım ve Kısıt Analizi
 • Kıyaslama
 • Zihin Haritalama
 • Kök Neden Analizi
 • Paydaş Katılım Değerlendirme Matrisi
 • Toplantılar
 • Uzman Görüşü