Karar Ağacı Analizi Tekniği

Tıpkı sıradan bir insan olarak hayata dair bazı kararlar almamız gerektiği gibi, PMP sertifikalı bir proje yöneticisi olarak da projemize dair bazı yol ayrımlarında karar almamız, bu kararları almak için de belli analizleri gerçekleştirmemiz gerekir. Karar ağacı PMP sertifikasının temeli olan PMI metodolojisinde olduğu gibi , yönetim ve endüstri mühendisliği gibi alanlarda da yoğun bir şekilde kullanılan oldukça faydalı bir pmp veri analizi tekniği.

Karar ağacı analizi, temel olarak bir belirsizlikle karşılaşıldığında belirsizliği dallara ayırarak her bir dalda farklı seçeneklerin, seçeneklerden elde edilecek sonuçların ve etkilerin listelenmesiyle bir çizelgenin oluşturulmasına dayanır. Bu çizelgede oluşturulan dalların sonuna alınan kararın maliyeti ve gerçekleşme olasılığı eklenir. 

Karar ağacı analizinin proje yönetiminde kullanım alanı oldukça geniştir. Hangi projenin seçileceğinden başlanılarak, projenin maliyet, zaman ve kapsam kısıtlarının hangi yaklaşımla ele alınacağına kadar birçok alanda meydana gelen belirsizliklerde karar ağacı kullanılır. Karar ağacı analizi niceliksel risk analizinin yapılması sürecinde araç ve teknik olarak kullanılır.