Maliyet Fayda Analizi Nedir?

Maliyet fayda analizi 5 farklı pmp proje yönetimi sürecinde girdi olarak kullanılan projelerin finansal analizinin bir parçası olarak kullanılan bir pmp veri analiz yöntemidir

PMI metodolojisine göre, maliyet fayda analizi (CBA), bir taraftan maliyetleri en aza indirirken diğer yandan da olabilecek maksimum faydayı elde etmek için en iyi yaklaşımı sağlayan seçenekleri değerlendirmek için proje yönetimi süreçlerinde kullanılır. Bunun yanısıra proje öncesi hazırlık dönemide bir projenin uygulanabilirliğini analiz etmek ve projenin uygulanmasına yönelik yaklaşımları veya pmp sertifikalı bir proje yöneticisi olarak elimizde bulunan alternatifleri sıralamak için kullanılabilir.

Maliyet fayda analizi bir projede kısa vadeli veya uzun vadeli düşünerek yapılabilir. Kısa vadeli bir düzlemde analiz edildiğinde o anki piyasa şartlarına, kur fiyatlarına göre bir finansal analiz yapılarak faydalar değerlendirilir. Uzun vadeli fayda maliyet analizlerinde ise kısa vadeli analizde yapılanların yanısıra faiz, kur farkı, ekonomik tahminlemeler gibi şartları değiştirebilecek faktörler de ele alınmalıdır.

Basit bir maliyet fayda analizinde ilk olarak analize dahil edilecek opsiyonlar listelenir, bu opsiyonların maliyetleri tespit edilir, faydalar dokümante edildikten sonra mali şartlar da göz önünde bulundurularak maliyet fayda analizi raporlanır.

Maliyet - Fayda Analizinin Girdi olarak kullanıldığı proje yönetimi süreçleri: