Risk Yanıt Planı Nedir?

Proje risk yönetimi bilgi alanı, pmp sertifikası sınavında oldukça fazla miktarda sorunun konusu olabilen, önemli bir proje yönetimi bilgi alanı. Bu bilgi alanı dahilindeki en önemli süreçlerden birisi ise risk yanıtlarının planlanması süreci. Risk yanıtlarının planlanması süreci, risklerin tanımlanması sürecinde ortaya çıkarılan, niteliksel ve niceliksel risk analizinin yapılması süreçlerinde ise önceliklendirilen, risklerin gerçekleşmesi durumunda alınacak aksiyonların detaylı olarak planlandığı süreçtir. Aslında risk yanıtlarına pmp proje metodolojisinde ilk olarak risklerin tanımlanması sürecinde oluşturulan risk kaydında yer verilmişti. Bu süreçte yapılan ise detaya inilerek risk kaydında yer alan risk yanıtlarının güncellenmesi olarak görülebilir.

Gerçekleşmesi öngörülen bir risk için akla gelebilecek en mantıklı risk yanıtı, her zaman uygulanabilir bir yanıt olmayabilir. Risk yanıtlarını uygulamadan önce, uygulanacak yanıtın projenin maliyet, zaman, kalite gibi kısıtlarına ne gibi bir etkisinin olduğunun belirlenmesi gerekir. Bunun yanı sıra, tedarik, kaynak yönetimi gibi diğer bilgi alanlarında yer alan süreçlerin de bu yanıtın uygulanmasından nasıl etkileneceği öngörülmelidir. İlk bakışta dahiyane bir fikir gibi görülen birçok risk yanıtının risk meydana geldiğinde, maliyet, zaman kısıtı yüzünden veya diğer engelleyici faktörler nedeniyle uygulanamaması sık görülen bir planlama hatasıdır.

Sürecin önemli çıktıları, değişiklik talepleri, risk kaydı ve risk raporu güncellemeleridir.

Sürecin Girdileri:
Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler
  • Mülakatlar
  • Kolaylaştırma
  • Tehditler için Stratejiler
  • Fırsatlar İçin Stratejiler
  • İhtiyat Yanıt Stratejileri
  • Genel Proje Riski için Stratejiler
  • Alternatiflerin Analizi
  • Maliyet Fayda Analizi
  • Çok Kriterli Karar Analizi
  • Uzman Görüşü