Proje Risklerinin Tanımlanması

Projelerimizi, başlangıcı ve sonu olan bir yolculuk olarak tanımlarsak, bu yolculuğu sağ salim tamamlayabilmek için yolda olumlu veya olumsuz nelerle karşılaşabileceğimizi tahmin etmeli, proje yönetimi süreçleri dahilinde ve haricinde aklımıza gelecek her olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız. 

Bu hazırlık süreci de aslında belirsizliklerden ve bilinmezliklerden kaynaklanan ve proje hedeflerine bir şekilde etki etme potansiyeline sahip olan risklerin neler olduğunu keşfetmek ve bu riskler meydana geldiğinde hazırlıklı olabilmektir. Bu sürecin sonunda ilk kez hazırlanacak olan risk kaydı dokümanı, niteliksel risk analizi ve niceliksel risk analizi sürecinde ve takip eden diğer süreçlerde sürekli olarak güncellenecektir.

Risklerin tanımlanması sürecinin asıl amacı, proje hakkında tanımlayabildiğimiz kadar riski olası etkileri ve sonuçlarıyla birlikte tanımlamak ve bu risklerin pozitif ve negatif yanlarını belirlemektir.

Dahil olduğu süreç grubu: Planlama Süreç Grubu

Dahil olduğu bilgi alanı: Risk Yönetimi Bilgi Alanı

Sürecin Çıktıları: 

Süreçte Kullanılan Girdiler:

Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler
Risk tanımlaması ne kadar etkin yapılırsa risk yönetimi de o kadar başarılı olacaktır. Projelerde var olan riskleri olabilecek en erken safhada ve olabilecek en kapsamlı şekilde tanımlamamız gerekir. Bununla da yetinmeyerek proje süresi boyunca sürekli olarak yeni riskler tanımlamalı, mevcut riskleri gözden geçirmeliyiz. Risklere hazırlıklı olmak, ne ile karşı karşıya geleceğinizi önceden bilmek başarılı olma yönünde avantaj sağlayacaktır.

Süreçten elde edilen temel fayda hedeflere yönelik tekil risklerin ve genel proje risklerinin tespit edilmesi ve bu risklerin neden kaynaklandığının belgeye dökülmesidir. Ayrıca belirlenen risklere yönelik proje ekibi tarafından uygun risk yanıtlarının verilebilmesi için gerekli olan bilgilerin bir araya getirilmesi sağlanır.