Gereksinim Yönetim Planı Nedir?

Çalışma Analizi Planı olarak da bilinen Gereksinim Yönetim Planı, Proje yönetim planında yer alan proje gereksinimlerinin nasıl analiz edileceğini, belge haline getirileceğini ve yönetileceğini tanımlayan dökümandır. Kapsam Yönetiminin Planlanması sürecinde kapsam yönetim planı ile birlikte oluşturulur.
Gereksinim yönetim planında;
  • Gereksinimlere yönelik aktivitelerin nasıl planlanacağına, takip edileceğine ve raporlanacağına,
  • Yapılandırma yönetimi faaliyetlerine,
  • Gereksinimleri önceliklendirme sürecine
  • Kullanılacak ölçütleri ve bu ölçütleri kullanmanın gerekçelerine,
  • Gereksinimlerin hangi özelliklerinin izlenebilirlik matrisine alınacağını gösteren izlenebilirlik yapısına yer verilir.