Kapsam Yönetiminin Planlanması

Projenin kapsamının nasıl tanımlanacağını, hangi araç ve tekniklerin kullanılacağını, proje ekibinin kapsamı nasıl onaylayacağını ve proje kapsamında değişiklikler yapılması için nasıl bir yaklaşım izleneceğini belirlediğimiz süreçtir. 

Kapsam yönetiminin planlanması süreci Kapsam Yönetimi Bilgi Alanında yer alan diğer beş sürecin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı ve bu süreçlerin nasıl hayata geçirileceğinin planlandığı bir proje yönetimi sürecidir.

Dahil Olduğu Süreç Grubu: Planlama Süreç Grubu
Dahil Olduğu Bilgi Alanı: Kapsam Yönetimi Bilgi Alanı

Süreçte Üretilen Önemli Çıktılar:
Sürecin Girdileri: