Kapsam Yönetim Planı Nedir?

Kapsam Yönetim Planı, Proje kapsam yönetiminin planlanması sürecinde oluşturulur. Kapsamın nasıl tanımlanacağını, nasıl geliştirileceğini, izleneceğini kontrol edileceğini ve doğrulanacağını açıklayan bir belgedir. Aynı zamanda proje yönetim planının 18 bileşeninden bir tanesidir.

Kapsam yönetim planı projenin kapsamının nasıl yönetileceğini ve kapsam değişiklerinin proje yönetim planına nasıl aktarılacağını açıklar. Kapsam yönetim planı aynı zamanda proje kapsamının değişme ihtimalini de barındırmalıdır. 

Bütün kapsam yönetim planlarında, proje kapsam bildiriminin oluşturulması sürecinin, iş kırılım yapısının oluşturulması (WBS) sürecinin ve iş kırılım yapısının (WBS) bütünlüğünün sağlanması ve onaylanmasına dair prosedürlerin, kapsam temel çizgisinin oluşturulmasına, proje teslimatlarının resmi bir şekilde müşteri tarafından kabul edilme sürecinin ve değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi veya onaylanmasıyla ilgili süreçlerin tanımlanmış olması gerekir.

Ayrıca proje kapsam yönetim planında;
  • Proje kapsam bildiriminin içeriğinin kim tarafından, hangi formata uyularak oluşturulacağına,
  • Kapsam bildirim planının kullanılarak nasıl bir iş kırılım yapısının (WBS) oluşturulacağına,
  • Proje teslimatlarının resmi olarak müşteri tarafından kabul edilme sürecine ait prosedülere
  • Değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi veya onaylanmasıyla ilgili prosedürlere detaylı olarak yer verilmelidir.