Proje Kapsam Bildirimi (Belgesi) Nedir? Proje Kapsamı Nasıl Yazılır?

Proje kapsamı nasıl yazılır? İşte tam da bu belgede. Bu belge özetle size proje boyunca ne yapacağınızı anlatır. Proje kapsam bildirimi, projenin kapsamı hakkında bütün paydaşlar arasında ortak bir dil ve anlayış oluşturmak için oluşturulan bir proje yönetim dökümanıdır. Kapsamın tanımlanması sürecinin en önemli çıktısıdır. İş kırılım yapısının oluşturulması sürecine ise girdi oluşturur. Proje kapsam bildirimi, kapsam temel çizgisinin ve proje yönetim planının bir parçasıdır.  Proje kapsam dökümanı örneklerini incelediğinizde proje hakkında, projenin hedefleri, proje tanımı, proje gereksinimleri, kısıtlar ve varsayımlar gibi birçok detaya yer verildiğini göreceksiniz.

Proje kapsamının detaylarına girmeden önce, daha ayrıntılı bir eğitim için pluralsight'ı ücretsiz deneyerek proje kapsam yönetimi eğitimini 200 dakikaya kadar ücretsiz olarak alabileceğinizi belirtmek isteriz. İlk aşamada sizden hiçbir ücret çekilmiyor, memnun kaldığınız taktirde abonelik satın almak sizin elinizde oluyor. Biz de pluralsight'ı önemli bir kaynak olarak görüyor ve tüm proje yöneticisi adaylarına öneriyoruz.Proje Kapsamı Nedir? 

Proje kapsamı, proje yönetimi planının, projeye özel hedeflere, teslimatların neler olacağına, teslimatların özelliklerine, bitirme tarihlerine (deadline), maliyetlere ve yapılması gereken işlere dair kararlar alındığı ve bu kararların döküman haline getirildiği parçasıdır. Kapsam konusunda pmp sertifikası sınavında özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, proje kapsamı ve ürün kapsamını asla birbiri ile karıştırmamak gerektiğidir. Ürün kapsamı bir ürünü karakterize eden özellikle ve fonksiyonları belirlerken, proje kapsamı ise belirli niteliklere sahip çıktıları oluşturmak amacıyla yerine getirilmesi gereken proje çalışmalarıdır. Proje kapsam bildirimi ise hem proje kapsamını hem de ürün kapsamını içerisinde barındırır.

Proje Kapsam Yönetimi Nedir?

Kapsam Yönetimi bilgi alanı, projeye hangi hususların dahil olup, hangi hususların yürütme kısmında ele alınmaması gerektiği, müşteriye neyin teslim edilip neyin edilmeyeceğinin belirlendiği, proje kapsamının korunmasına ilişkin bütün noktaların yönetildiği olası kapsam kaymalarının kontrol altına alındığı proje yönetimi bilgi alanıdır.

Proje kapsam bildiriminin içeriğinde aşağıdaki bilgiler bulunur.

Ürün kapsam tanımı: Projenin kapsamının proje boyunca güncellenecek olan özet bir tanımlamasıdır.

Teslimatlar: Bu bölümde projede ortaya çıkarılacak teslimatların özelliklerinin ne olacağına dair açık ve ölçülebilir bir tanımlama bulunur. Bütün fark yaratacak karakteristik özelliklere burada yer verilir.

Kabul Kriteri: Teslimat kabul edilmeden önce yapılacak test ve ölçümlerin kontrol listesidir.

Kapsam dışında kalanlar: Burada proje kapsamı dışında bırakılacak hususlar belirtilir.