Kapsamın Tanımlanması Süreci

Proje başlatma belgesi oluşturulduktan, paydaşlar belirlendikten ve son olarak da gereksinimler belirlendikten sonra artık kapsamın tanımlanması sürecine geçebiliriz.

PMP sertifika sınavında karşımıza süreçlerin sıralanmasına yönelik sorular gelecek. Bütün sıralamayı ezberlememiz zor ancak mantık yürüttüğümüzde bu tarz soruların çok da zor olmadığını fark edeceksiniz. Çünkü mantık yürüttüğünüzde gereksinimler belirlenmeden kapsam tanımlanamayacağını göreceksiniz.


Proje kapsamı dendiğinde genellikle hem ürünün kapsamı hem de projenin kapsamı beraber ele alınır. Kapsamın tanımlanması sürecinin amacı hem ürünün hem de projenin detaylı bir tanımlamasını ortaya çıkarmaktır. 

Kapsamın tanımlanması süreci boyunca proje yöneticisi daha önce döküman haline getirilen gereksinimleri bir takım analizler yaparak rafine eder. Bu sürecin sonunda proje kapsam bildirimi çıktı olarak elde edilir.
Süreçte Üretilen Önemli Çıktılar:
Kullanılan Araç ve Teknikler: