Varsayım Kayıtları

Varsayım kayıtları proje yaşam döngüsü boyunca varsayımların ve kısıtların kaydedildiği dökümandır Proje başlatma belgesinin geliştirilmesi sürecinde oluşturulur.
Varsayım kaydı proje ilerledikçe doğrulanması ve güncellenmesi gereken bir dökümandır. Proje başlatma belgesi geliştirilirken varsayım kaydı daha genel şeyleri içerirken proje ilerledikçe detaylar da kaydedilmeye başlanır.  O zaman varsayım ve kısıt kavramlarına da bir göz atalım.Proje varsayımları nelerdir

Elimizde herhangi bir kanıt yada doğrulayan bir veri yoktur ama o şeyin doğru olduğunu düşünürüz. İşte varsayım tam olarak budur. Bir projeyi yönetirken ise bir aktiviteyi tamamlamak için elinizde yeterli beceriye sahip bir ekip olduğunu varsayarsınız. Projenin başlangıcında bu varsayımları listelemek ve proje ilerledikçe de doğrulamak çok önemlidir çünkü varsayımlar belirsizlik taşırlar. Belirsizlikte risk demektir. Yine benzer bir şekilde yanlış varsayımlar da proje için risk oluşturur. Bu yüzden proje yöneticisinin varsayımları dikkatlice belirlemesi ve yönetmesi gerekir.

Proje kısıtları nelerdir:

Bir projenin performansını etkileyebilecek sınırlamalardır. Genellikle sponsor tarafından veya yönetim tarafından proje başlangıcında net bir şekilde belirtilirler (Zaman kısıtı, maliyet kısıtı gibi).