Proje Nedir?

PMBOK'a göre bir proje, “başlangıcı ve sonu olan benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için kullanılan geçici bir çaba" olarak tanımlanır. Buna göre, projeler süresiz olarak devam etmeyen ve tanımlanmış bir amacı olması gereken faaliyetler bütünüdür.

Proje yönetimi dünyasına girdiğinizde öncelikle "proje" tanımının ve temel özelliklerinin doğru anlaşılması, üzerine kurulacak yapıyı inşa etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir proje sadece bir şey yapmanın veya yapmanın bir yolu değildir, aynı zamanda sistematik bir yönetim yaklaşımı uygulayarak istenen sonucu elde etmek için bir fırsattır.

Her şeyden önce bir Proje, Geçicidir! Projelerin bir başlangıç ve bitiş tarihinin olması gerekir. Belli işlemlerin sürekli tekrar ederek gerçekleştirilmesi durumuna “operasyon” denir. Örnek vermek gerekirse bir restoran işletmek bir operasyonken, restoranda bir mezuniyet balosu düzenlemek bir projedir. 

Benzersizdir! Proje, benzersiz bir ürün veya hizmetin yaratılmasını sağlayan bir faaliyettir ve bu nedenle rutin faaliyetleri gerçekleştirmek için gerçekleştirilen faaliyetler proje olarak kabul edilemez. Bu noktada benzersiz ifadesi ile aklınız karışmasın. Sürekli üç katlı binalar yapan bir mühendisin yaptığı şey sizin gözünüze bir an için olsun proje olarak görünmeyebilir. Ancak, unutmamak gerekir ki her bir bina kendine has özelliklere sahip olacak ve bir noktada farklılaşacaktır. 

Son olarak, projeler aşamalı olarak olgunlaşırlar. Projeler ilerlemesiyle birlikte sürekli iyileştirmeye açık hale gelirler ve bu da daha tutarlı ve kapsamlı planlar yapmaya olanak tanır. Siz projeniz kapsamında etkili bir planlama yapmış olsanız bile, projeler devam ettikçe projenin başarıya ulaşması için karar almanızı gerektirecek durumlar ortaya çıkacaktır.

Bu zamana kadar toplumun sahip olduğu yaygın algının aksine bir projenin stratejik önem taşıması gerekmez, bir projenin yüksek gelir getirmesi şart değildir. Karmaşık olması şart değildir.

Proje tanımını tam olarak özümsediğinizde aslında günlük hayatımızda yaptığımız veya çalışma hayatımızda aslında proje tanımına birebir uyan yüzlerce süreç sayabileceğinizi göreceksiniz. Örneğin annenizin komşularını çağırarak yaptığı bir gün yemeği proje tanımına tamamen uyar. Yapacağı yemekler benzersizdir, başlangıcı ve sonu bellidir. Güne davet edilecek paydaşlar belirlenmiş, malzeme tedarikleri yapılmış, proje uygulanmış, kalite kontrolleri yapılmış ve gün yemeği tamamlanarak sonuçlandırılmıştır. Günlük hayatımızdan bunun gibi bir sürü örnek düşünebilirsiniz, bir de özellikle iş yaşamınızda zaten yaptığınız ancak proje yaklaşımıyla gerçekleştirebileceğiniz işleri hayal edin. Nasıl bir fırsatla karşı karşıya olduğunuzu daha iyi anlayacaksınız.