Proje Yönetimi İlkeleri

Yıllar geçtikçe bütün sektörlerde ihtiyaçlar karmaşıklaşıyor, sürprizden uzak, istikrarlı proje çevresel faktörlerinin yerini, değişken faktörler ve değişken organizasyonel yapılar alıyor. 

Bu noktada sektörde önden detaylı planlamayı temel alan yaklaşımların yerini, değişimleri olumlu karşılayan ve değişken çevrelere ayak uyduran çevik yaklaşımlar almaya başladı. Bunun bir sonucu olarak da çevik proje yönetimi manifestosu yayınlandı. Bu manifesto, çevik yaklaşımın temellerini belirleyen birtakım detaya inmeyen prensiplerden meydana geliyordu. 

Geleneksel proje yönetimi yaklaşımının eski önemini yitirmesiyle sektörün önde gelen kuruluşu olan PMI da PMBOK 7'de yalnızca tanımlayıcı yaşam döngülerini destekleyen yaklaşımını terk ederek çevik yönetim tarzlarını da rehberine entegre etti. Bu noktada tıpkı çevik manifestoda yer alan prensiplere benzer şekilde proje yönetimi prensiplerini yayınladı. Proje performans alanları, değer teslim sistemi ve uyarlama yaklaşımı ile birlikte nispeten yeni sunulan kavramlardan birisi olan proje yönetimi ilkeleri, profesyonel dünyada genel kabul gören bir takım proje yaklaşımlarını geniş bir perspektiften sunarak, proje yolculuğu sırasında başlangıçta belirlenen temel hedeflerden mümkün olduğunca sapmamayı amaçlayan ilkelerdir. 

Proje yönetimi ilkeleri, emredici değil, yol göstericidir. Kurallar koymaktan ziyade, yeni yaklaşımlar sunmaya ve proje yönetiminin temel değerlerini tanımlamaya odaklıdır. Proje yönetimi ilkelerinin temel amacını, projede yer alan herkesin eylemleri ve davranışları konusunda onlara rehberlik etmek olarak tanımlayabiliriz.

PMBOK 7'de yer alan proje ilkeleri, farklı kültürlere mensup, farklı çalışma biçimlerine sahip, farklı yaklaşımlara sahip, dünyanın dört bir yanından Proje uzmanlarının uzun yıllara dayanan çalışmalarından edindiği tecrübe kullanılarak oluşturulmuştur. Bu prensipler doğrultusunda düşünmek Pmp sertifikası, capm sertifikası, prince2 sertifikası, PSM I ve PSM II gibi proje yönetimi sertifika sınavlarında doğru cevaba ulaşmaya her zaman yardımcı olacaktır.

12 proje yönetimi ilkesi aşağıdaki gibi;

 • İlgili, sorumlu yönetim: Çalışkan, saygılı ve ilgili bir yönetim
 • Ekip: Ortak çalışmaya dayalı bir proje ekip ortamı yaratma,
 • Paydaşlar: Paydaşlarla etkin bir etkileşim kurma,
 • Değer: Değere odaklanma,
 • Sistemsel Düşünce: Sistem etkileşimlerini tanımak, değerlendirmek ve bunlara yanıt verme,
 • Liderlik: Liderlik davranışları gösterme,
 • Uyarlama: Duruma göre uyarlama,
 • Kalite: Kaliteyi süreçlere ve çıktılara dönüştürme,
 • Karmaşıklık: Karmaşıklığa yön verme,
 • Risk: Risk yanıtlarını optimize etme,
 • Uyarlanabilirlik ve esneklik: Uyarlanabilirliği ve esnekliği benimseme,
 • Değişim: Öngörülen gelecekteki duruma ulaşmak için değişimi mümkün kılma,