Değer Teslim Sistemi

Projelerin temel hedefi, proje sonunda, projeyi gerçekleştiren organizasyona değer katacak bir sonucun elde edilmesidir. Değer teslim sistemi, proje boyunca ortaya koyulan değer artırıcı çabaları proje ekseninden daha geniş bir perspektife taşıyan portföy ve program yönetimini içerir.

Değer yönetim sisteminin temelinde yer alan mantığa göre, organizasyonun sahip olduğu görevler, hedefler, ilkeler ve stratejiler ilerleyen süreçte yürütülecek proje, program ve portfolyolar üzerinde belirleyici role sahiptir. Bu yaklaşıma göre organizasyonun yürüttüğü portföy, program ve projeler bütüncül olarak ele alınır ve organizasyona maksimum değeri katacak şekilde güncellenirler. 

Portföyler, programlar, projeler ve projeleri takip eden operasyonlar arasında sürekli bir geri bildirim sağlanarak birbirlerini beslemeleri amaçlanır. Bu sayede büyük resimde yer alan fayda ve performans bilgilerine ulaşılır ve gerekli alanlar sürekli olarak güncellenir.

Bir projenin başarılı olması, her zaman istenilen değeri yaratacağı anlamına gelmez. Projeler tamamlanıp operasyon haline geçiş yaptıktan sonra bile değer sağlamaya devam ederler. Bu yüzden de proje sonrası değer analizinin çok iyi bir şekilde yapılması buna göre organizasyonun stratejilerinin güncellenmesi gerekmektedir. İyi bir proje yönetimi bile her zaman projenin değer yaratmasına yetmiyor. Bu yüzden de etkin bir geri bildirim döngüsü kurarak sürekli etki analizi yapmak gerekir. 

Değer teslim sistemi PMI tarafından da son PMBOK baskısında, proje yönetim prensipleri ve proje performans alanları ile birlikte sunulan kavramlardan birisi oldu. Bu da aslında bir bakıma, klasik proje tamamlama anlayışından uzaklaşıldığına yönelik bir kanıt oldu diyebiliriz.