Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Proje yönetim planında belirlenen performans hedeflerini karşılayabilmek için, projenin ilerlemesinin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması sürecidir. Bu süreçte teslimatların ve teslimatların oluşturulma biçimlerinin proje yönetim planıyla, ulaşmak istenen hedeflerle uyumlu olup olmadığından emin olduğumuz süreçtir.
Proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü süreci önemli bir proje yönetim sürecidir, çünkü geniş bir perspektiften bakılarak projenin entegrasyonu sağlar. Tahmin teknikleri kullanılarak, projenin, zaman, bütçe ve maliyet tahminleri ile mevcut durumunun ortaya çıkarılmasını sağlar. Projenin genelinin nasıl gittiği gözlemlenir ve buna göre değişim talepleri yoluyla düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir. Örnek vermek gerekirse bu süreçte projenin zaman çizelgesinden önde gittiğinizi farkederseniz, kullandığınız kaynak miktarını bu süreçte elde ettiğiniz bilgi neticesinde azaltabilirsiniz. 

Bu süreçte proje yöneticisi projenin nasıl gittiğine ve nasıl gideceğine dair bilgiler ışığında geniş ölçekte kararlar alır. Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü sürecinden elde edilen temel fayda ise proje paydaşlarının, projenin mevcut durumunu anlamasına olanak tanınması, projenin performansına yönelik tespit edilen sorunların nasıl giderildiğini anlaşılmasının sağlanması ve projenin mevcut durumunun görünürlüğünün sağlanmasıdır.

Dahil Olduğu Süreç Grubu: İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
Dahil Olduğu Bilgi Alanı: Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanı

Sürecin Girdileri
Süreçte Üretilen Önemli Çıktılar:
Kullanılan Araç ve Teknikler: