Entegrasyon Yönetimi - Proje Yöneticisinin Varoluş Sebebi

PMP sertifika sınavının önemli bir konu başlığı olan Entegrasyon Yönetimi'nin amacı proje yaşam döngüsü boyunca farklı bilgi alanlarında ve süreç gruplarında  yer alan süreçleri koordine etmek ve birleştirmektir. Bu entegrasyon aslında bir proje yöneticisinin projede üstlendiği temel roldür. Hatta biraz daha ileri giderek entegrasyon yönetimi proje yöneticisinin varoluş amacıdır diyebiliriz. Proje ekibinin iş paketlerini tamamlama, teslimatları yetiştirme, sorumlu oldukları süreçleri uygulama telaşındayken proje yöneticisi projenin tüm parçalarını bir araya getirerek, sınırların dışına çıkmadan yeni yağlanmış bir makina gibi işlemesini sağlar. Proje yönetiminde süreçlerin hiçbiri diğerlerinden bağımsız olarak işlemez. Bir süreci tamamlamak için çoğunlukla başka süreçlere bağımlıyız. İşte burada dengeyi kurmaktır entegrasyon yönetimi.

Entegrasyon Yönetimi'nin sınavda karşımıza yüksek ihtimalle çıkacak olan bir diğer önemli ve ayırt edici özelliği de içerisinde tüm süreç gruplarına ait bir süreç bulunduran tek bilgi alanı olmasıdır. 

Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanı'na ait süreçler aşağıdaki gibidir.