Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

Proje çalışmalarının yönlendirilmesi ve yönetilmesi, projenin hedeflerine ulaşabilmek için Proje Yönetim Planında tanımlanan işlerin hayata geçirildiği süreçtir. Farklı bir söyleyişle bütün bilgi alanları kapsamında planlanan işlerle etkileşimde bulunularak bir bütünleştirmenin yapıldığı süreçtir. Proje yöneticisi bu süreçte tüm bilgi alanlarına odaklanır. Sürecin aklınızda bulundurmanız gereken üç ana işlevi bulunmaktadır. Bu ana işlev:
  • Proje hedeflerine ulaşmak için planlanan proje faaliyetlerini yürütmek,


  • İş performansı raporlarını ve ilgili değişiklik taleplerini oluşturmak,
  • Onaylanan değişiklikleri uygulamak, hataları düzeltmek
olarak tanımlanabilir. Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi sürecinin sonunda elde edilecek temel fayda proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ve proje çıktılarının genel bir yönetiminin sağlanması ve projenin başarılı olma ihtimalinin artırılmasıdır.

Dahil Olduğu Süreç Grubu: Yürütme Süreç Grubu

Dahil Olduğu Bilgi Alanı: Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanı

Süreçte Üretilen Önemli Çıktılar:
Sürecin Önemli Girdileri:
Kullanılan Araç ve Teknikler: