Değişiklik Kaydı

Değişiklik kaydı proje yaşam döngüsü süresince gerçekleştirilen değişikliklerin listelendiği proje yönetimi dokümanıdır. Değişiklik kaydı, projeye uygulanacak değişikliklerin incelenmesini, onaylanmasını veya reddedilmesini, kontrol edilmesini ve kapatılmasını içeren işlemlerin takip edilmesinde kullanılır. Proje yaşam döngüsünde ilk kez entegre değişiklik kontrolü sürecinde oluşturulur.

Yapılan değişikliğin tarihini ve projeye risk ve maliyet açısından yaptığı etkiyi de bünyesinde barındırır. Değişiklik kaydı kabul edilmiş değişikliklerin yanı sıra reddedilen değişikliklerin de takibini sağlar. Bu yönüyle kapsam kayması adını verdiğimiz kapsam taşmalarının önüne geçilmesinde önemli bir girdi ve kontrol aracı olarak kullanılır. Ayrıca proje süresince paydaşların katılımının yönetilmesinde başvurulan bir dokümandır.

Değişiklik kaydı bünyesinde değişikliğin kategorisi, kısa bir tanımı, öneren kişi veya paydaşın bilgileri, tarihi, acilliği, projeye etkisi, alınan karar ve mevcut durumuna dair bilgiler yer alabilir.

Değişiklik Kaydı Örneği
Değişiklik Kaydı Şablon Örneği


İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

İş kırılım yapısı (WBS) ve WBS sözlüğü