Paydaş Katılımının Yönetilmesi

PMI tarafından belirlenen ve terzi usulü projelerde uygulanması önerilen proje yönetimi süreçlerinden birisi de paydaş katılımının yönetilmesi süreci. Her ne kadar PMP sertifikası sınavında sizleri zorlayacak bir konu içeriğine sahip olmasa da bu süreç projenin başarısı açısından oldukça fazla önem arz ediyor.
Paydaş katılımının yönetilmesi süreci, aslında paydaş katılım planının bire bir uygulandığı bir süreç. 

Bu nedenle de paydaş katılımının planlanması süreci ile içerik olarak farklılık göstermiyor. Her iki süreçte de temel amaç paydaşların projeye dahlinin artırılarak projenin başarı ihtimalinin artırılmasıdır. Bunu yaparken de paydaşların dahil olacağı çatışmaların yönetilmesi, kişisel hususların projeyi olumsuz etkilemesinin önlenmesi ve paydaş katılımını maksimize edecek ortamın sağlanması gerekir.

Paydaş katılımının yönetilmesi süreci yürütme süreç grubunda ve paydaş yönetimi bilgi alanında yer alır. Proje süresince sürekli olarak uygulanır. Sürecin tek çıktısı değişiklik talepleridir.

Paydaş Katılımının Yönetilmesi Sürecinin Girdileri

Paydaş Katılımının Yönetilmesi Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler