Proje Paydaş Yönetimi

PMI metodolojisinde yer alan bilgi alanlarından birisi olan me proje paydaş yönetimi, projeye etkisi olan veya projeden etkilenecek olan kişi, topluluk veya organizasyonların belirlenip, beklentilerinin ve projeye olacak etkilerinin analiz edildiği ve bu kişi ve kuruluşların katılımının etkili bir şekilde yönetilebilmesi için stratejilerin geliştirildiği bilgi alanıdır.

Projenin paydaşları olmazsa ne olur?  Bir projenin paydaşları olmazsa proje olmaz. Projeniz başarılı bir paydaş yönetimi olmazsa başarısız olmaya mahkumdur. Peki proje yöneticisi projenin paydaşlarını nasıl yönetebilir? Böyle bir yetkisi var mı? Bir proje yöneticisi üzerinde yetki sahibi olmadığı, kendisine raporlama yapmayan kişi ve kuruluşları yönetemez. Bu yüzden proje yöneticisi paydaşları değil de paydaş katılımını yönetir. Proje Entegrasyon Yönetimi Bilgi Alanında da benzer örnekler vermiştik aslında. Proje yöneticisi olarak kendinizi bir orkestra şefi gibi düşünün. Enstrümanları çalan siz değilsiniz ama bir ekibiniz var ve siz o ekibe rehberlik ediyorsunuz. Dünyanın en iyi müzisyenleri o ekipte olsa, ses siteminiz mükemmel olsa dahi siz orkestranızı iyi yönetemezseniz müzik kayar ve seyirciler salonu terk etmeye başlar. Şunu ne olarak söyleyebilirim ki bir projenin başarılı olması için mutsuz paydaşlarınız olmamalı. Nasıl olmayabilir ki? Başarması çok zor görünüyor olabilir. Gerçekten de zordur ama paydaşları doğru belirleyip onların ihtiyaç ve beklentilerini analiz edip bu beklentileri iyi takip edersek giderek kolaylaşıyor.

Paydaş Yönetimi Entegrasyon Yönetimi ile birlikte kapanış hariç her süreç grubundan bir süreç barındıran bir bilgi alanı. Barındırdığı süreçler ise aşağıdaki gibi: