Paydaş Katılımının İzlenmesi

Paydaş katılımının izlenmesi sürecinde proje yöneticisi ve proje ekibi paydaşlar arası ilişkileri, paydaşların proje ekibi ile, kurumunuzla ve projenizle ilişkisini izlediğiniz, paydaş katılımını optimum seviyede tutabilmek için mevcut stratejilerinizi revize ettiğiniz proje yönetim sürecidir.

Paydaş katılımın izlenmesi süreci proje boyunca sürekli olarak gerçekleştirilir. İzleme ve kontrol süreç grubunda ve paydaş yönetimi bilgi alanında yer alır.

Paydaş Katılımının İzlenmesi Sürecinin Çıktıları

Paydaş Katılımının İzlenmesi Sürecinin Girdileri

Paydaş Katılımının İzlenmesinde Kullanılan Araç ve Teknikler