Paydaş Analizi Nedir?

Proje yönetimide paydaş analizi, projenin sonuçlarından etkilenecek veya projenin sonuçlarını etkileyecek kişi veya kuruluşlar hakkında bilgi toplanan, bu paydaşların projeye katılımının nasıl yapılacağının analiz edildiği, ihtiyaçlarının belirlendiği, paydaşların önem ve etki sırasına göre önceliklendirildiği, anahtar paydaşların tespit edildiği proje yönetimi tekniğidir.

Paydaşların katılım durumu ve ihtiyaçları proje süresince değişkenlik gösterdiğinden, paydaş analizi yalnızca bir süreç dahilinde kullanılmayan, proje boyunca kullanılan bir tekniktir. Proje paydaşlarının bir şekilde sürecin başarısına katkıda bulunduğu, sürecin çıktılarını etkilediği her süreçte kullanılması mümkündür.

Etkili bir paydaş analizi yapılırken ilk aşamada, paydaşların tanımlanması ve bu paydaşlar hakkında bilgi toplanması gerekir. Toplanan bu bilgi dahilinde paydaşların davranış şekillleri, projeye olan ilgisi, kuruluş içerisindeki pozisyonu, proje üzerinde potansiyel etkisi, sahip olduğu güç gibi hususlar bulunmalıdır. 

Sonraki aşamada ise paydaşların, sahip olduğu güce, proje içerisinde sahip olduğu role ve projenin paydaşlara olan etkisine göre bir önceliklendirme yapılır. Yapılan bu önceliklendirme, paydaş inceleme matrisi, etki, güç matrisi veya paydaş küpü gibi şemalarla gösterilebilir. Projenin kalan süresinde bu önceliklendirmeye göre hareket edilmesinde fayda vardır.

Paydaş analizi proje yönetimi süreçlerinden paydaşların tanımlanması, risk yönetiminin planlanması ve paydaş katılımının izlenmesi süreçlerinde araç ve teknik olarak kullanılır.