Tedariklerin Kontrolü

Tedariklerin kontrolü süreci, tedarikçilerle ilişkilerin yönetildiği, kontrat uyumunun izlendiği ve kontrol edildiği, gerektiğinde tedarik süreçlerinde düzeltmelerin ve değişikliklerin yapıldığı ve nihai olarak kontratların sonuçlandırıldığı proje yönetim sürecidir.

Tedariklerin Kontrolü Sürecinin Çıktıları

Tedarik Kontrolü Sürecinin Girdileri

Tedariklerin Kontrolü Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler