Proje Yönetiminde Kazanılan Değer Analizi

Kazanılan değer analizi, proje performansını değerlendirmek için kapsam, zaman ve maliyet bilgilerini entegre ederek ölçümler yapan ve projenin o zaman zarfında kazanmış olduğu değerin analiz edilmesini sağlayan bir proje yönetimi tekniğidir. PMP sertifikası sınavında dört farklı izleme ve kontrol sürecinde araç ve teknikler arasında yer alır.  Kazanılan değer analizi, gerçekleşen maliyet, planlanan değer ve kazanılan değeri temel alarak gerçekleştirilir.

Kazanılan değer analizinin gerçekleştirilebilmesi için proje yöneticisi olarak elinizde her bir aktivite için maliyet ve süre tahminlerinin bulunması gerekir. Bu sayede yapılması gereken iş zaman çizelgesine aktarılır ve zaman çizelgesi üzerinde her bir iş paketine ait planlanan maliyetler gösterilebilir.

Kazanılan değer analizi gerçekleştirilirken ilk aşamada o zamana kadar tamamlanan işin değeri ölçümlenir. Bu değer kazanılan değer olarak not edilir. İkinci aşamada ise planlanan değer ve kazanılan değer karşılaştırılarak projenin zamansal anlamdaki performansı değerlendirilir. Kazanılan değerin planlanan değerden az olduğu durumlarda projenin zaman çizelgesinin gerisinde kaldığı değerlendirilir. Tersi durumlarda ise proje zaman çizelgesinin önünde gidiyor demektir. Bir sonraki aşamada ise o zamana kadar gerçekleştirilen işler için harcanan para hesaplanarak güncel maliyet bilgisi oluşturulur. Güncel maliyet yine kazanılan değerle karşılaştırılarak, zaman çizelgesindeki akışa benzer bir şekilde projenin maliyet anlamında planlananın önünde veya arkasında performans gösterdiğine karar verilir.

Kazanılan değer analizi aşağıdaki süreçlerde girdi olarak kullanılır