Proje Maliyetlerinin Kontrolü

Projenin maliyetlerinin kontrol edildiği bu süreç, PMP sınav içeriğinin temel taşı olan PMI metodolojisine göre basitçe, proje kapsamında o ana kadar yapılan harcamalar ve projenin maliyetlerinin, maliyet temel çizgisinde yer alan verilerle karşılaştırılarak projenin maliyet anlamında mevcut durumunun tespit edildiği, projenin gidişatının analiz edildiği ve gelecekteki maliyet performansının görüldüğü proje sürecidir.

Zaman çizelgesinin kontrol edilmesi sürecinde olduğu gibi maliyetlerin kontrol edilmesi sürecinde de kullanılan temel araç kazanılan değer analizi olacaktır. Proje maliyetlerinin kontrol edilmesi proje yöneticisinin proje boyunca karşı karşıya kaldığı en zor görevlerden birisi. Çünkü maliyet projelerin başarısız olmasında en temel neden olduğu için daha en baştan maliyetlerin kontrolü çok daha kritik bir hal alıyor. 

İkincil olarak ise kurumsal politikaların eksikliği, tahminlerin kalitesi, üst yönetim baskısı, zaman çizelgesi, risk yönetimi gibi hususlar proje maliyetini doğrudan veya dolaylı yoldan etkilediğinden maliyetlerin kontrolü de proje yöneticisi açısından zorlayıcı bir aşama haline geliyor. Bu yüzden kapsamlı ve titiz bir maliyet kontrolü süreci proje boyunca sürekli olarak uygulanmak zorunda.

Proje maliyetlerinin kontrolü süreci izleme ve kontrol süreç grubunda ve maliyet yönetimi bilgi alanında yer alıyor. Sürecin sonunda oluşturulan başlıca çıktılar ise çalışma performans bilgisi, maliyet öngörüleri ve değişiklik talepleri.

Maliyet Kontrolü Sürecinin Girdileri

Proje Maliyetlerinin Kontrolü Sürecinde Kullanılan Araç ve Teknikler