İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

İzleme ve kontrol süreç grubu projenin nasıl ilerlediğini izlediğimiz ve bu ilerleme hakkında performans raporları oluşturduğunuz kısımdır. Bu süreç grubunda gerektiğinde,  projeyi yeniden proje yönetim planına uygun hale getirmek için değişiklik isteklerinin yapılır ve düzeltici eylemleri uygulanır.

Aslına bakarsak burada bahsi geçen izleme ve kontrol kavramlarını birbirinden ayırabiliriz. İzleme bölümü proje yöneticisi olarak sizin projenin gidişatını yakından incelediğiniz bölümdür. Proje nasıl gidiyor, paydaşlarımız projenin gidişatından memnun mu?Paydaşlarımız yeterli katılımı sağlıyorlar mı? Ele almamız gereken bir sorun var mı? Önümüzü göremediğimiz alanlar neler? gibi soruları düşündüğü, incelediği kısım. 

Kontrol kısmı ise daha çok verilerin analiz edildiği istatistiki değerlendirmeye dayanan kısımdır. Bu istatistiki değerlendirmelerin neler olduğuna da daha sonra değineceğiz. 

Bir diğer aklınızda tutmanız gereken ise bu süreç grubunda bütün bilgi alanlarından en az bir sürecin yer aldığıdır. 

İZLEME VE KONTROL SÜREÇ GRUBU