Kalitenin Kontrolü

Kalitenin kontrolü sürecinde proje yöneticisinin temel amacı, proje kapsamında üretilen teslimatın belirlenen kalite gereksinimlerine uygun olup olmadığının kapsamın onaylanması sürecinden veya müşterinin teslimatı onaylamasından önce teftiş, denetim ve testler vasıtasıyla kontrol edilmesidir.

Kalitenin kontrolü sürecinde kalite gereksinimlerinin tamamlanıp tamamlanmadığına odaklanılır. Kapsamın onaylanması ve kalitenin yönetilmesi süreçleriyle birbirlerini tamamlarlar. Kalitenin yönetilmesi süreçlerin kontrol edilmesini sağlarken, kalitenin kontrolü süreci ürüne odaklanır.


Kalitenin kontrolü proje boyunca sürekli olarak uygulanan bir proje yönetim sürecidir. İzleme ve kontrol süreç grubu ve kalite yönetimi bilgi alanı altında gruplandırılır.

Kalitenin Kontrolü Sürecinden Elde Edilen Çıktılar

Kalite Kontrol Sürecinin Girdileri

Süreçte Kullanılan Araç ve Teknikler