Proje Yönetiminde Kontrol Listeleri

Kontrol listeleri hayatımızın her alanında bir şekilde farkında olmasak da kullandığımız bir araç. Aynı zamanda da PMP araç ve tekniklerinden bir tanesi. PMP sertifikası sınavında özellikle kalite yönetimi bilgi alanında araç ve teknik olarak karşınıza çıkabilecek kontrol listeleri, basitçe yapmayı planladığımız aktiviteleri, uygulamayı planladığımız süreçleri, kontrol etmeyi planladığımız noktaları belirten hatırlatma amaçlı oldukça işlevli bir pmp proje yönetimi dökümanıdır.

Kontrol listelerinin mantığı ve kendisi oldukça basit olmasına rağmen proje yönetimi süreçlerinin uygulanmasında işlevi büyüktür. Proje yönetiminde kontrol listeleri proje risklerinin azaltılmasına veya elimine edilmesine veyahut da proje kapsamında üretilen çıktılarda ve ürünlerde meydana gelebilecek hataların tespit edilerek en aza indirilmesinde kullanılır. Kontrol listeleri aynı zamanda bir veri toplama tekniği olarak kategorilendirilir.

Kontrol listeleri aşağıdaki proje yönetimi süreçlerinde araç ve teknik olarak kullanılır.