Analog Tahminleme Nedir?

Analog tahminleme nedir? PMP sertifikası alma sürecine, PMP sınavına hazırlanma sürecine ve PMP - PMI metodolojisine ilişkin bilgi aktarmaya devam ediyoruz. Bir kez daha belirtmek isteriz ki sitemizin PMI kuruluşu ile veya PMP markasıyla bir ilişkisi yoktur. Verdiğimiz bilgiler genel geçer proje yönetimi bilgileridir. 

PMP sertifikası metodolojisinde yer alan en basit tahminleme yöntemi analog tahminlemedir. PMP sertifikası sınavına kaynak oluşturan PMBOK kılavuzuna göre analog tahminleme, daha önce yapılmış projeleri şimdiki proje ile karşılaştırarak, tespit edilen farklılıklar ve benzerlikler üzerinden giderek bir tahminleme yapma tekniğidir.

Analog Tahminleme tekniğinin araç ve teknik olarak kullanıldığı süreçler aşağıdaki gibidir.
Projelerin aşamalı olarak olgunlaşan geçici çabalar olduğundan daha önce bahsetmiştik. Buna göre projenin erken aşamalarında yapılması gereken tahminlemelerin hata payı daha yüksek olabilirken, proje ilerledikçe ve daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyulmaya başlandıkça tahminlemelerin güven aralığının daha sıkı olması beklenir. 

Bunun sebeplerinden bir tanesi proje ilerledikçe tahminlere temel oluşturacak verilerin artması, belirsizliklerin ortadan kalkması olabileceği gibi projenin kendine özgü kısıtları da olabilir. Analog tahminleme yöntemi genelde projenin erken safhalarında projeye ait detaylı olmayan yaklaşık tahminler elde etmeye yönelik kullanılır. Yeterli veri bulunmadığında, benzer projenin sonuçlarından elde edilen bir tahminleme oldukça değerli olabilir.

Ayrıca aşağıdaki konuları inceleyebilirsiniz;