Proje Maliyet Yönetimi Nedir?

Maliyet proje boyunca proje yöneticisinin odak noktasında tutmasının gerektiği belki de en önemli proje kısıtıdır. Hayal gücümüz bize çok başarılı sonuçlar veren, organizasyona değer katacak, kısa sürede tamamlanacak birçok proje fikri sunabilir. Maliyet ise bu fikirlerin gerçekçi yüzüdür. Bu yüzden proje yönetiminde maliyet yönetimi bilgi alanına giren süreçler kullanılarak projenin bu boyutu yönetilmelidir.Maliyet yönetimi bilgi alanının proje yönetimindeki ana faydası proje önerilen tahmin tekniklerini kullanarak projenin maliyetlerini tahmin etmek ve kontrol etmektir. Bunu yaparken ilk amaç ise, projeyi onaylanan bütçe dahilinde tamamlayabilmektir. Maliyet yönetimi bilgi alanında, kapsam temel çizgisi ve zaman çizelgesi temel çizgisi ile birlikte üç önemli proje temel çizgisinden biri olan maliyet temel çizgisi geliştirilir. Bu bilgi alanının kapsamına giren dört süreçten üçü planlama süreç grubunda yer alırken maliyetlerin kontrolü süreci ise izleme ve kontrol süreç grubunda yer alır.

Bu bilgi alanında yer alan süreçler: