Proje Yönetiminde Tahmin Teknikleri

Proje boyunca, aktivitelerin tamamlanması için harcamamız gereken süre, proje aktivitelerinin uygulanıp teslimatların oluşturulabilmesi için gerekli kaynaklar, proje aktivitelerinin tamamlanması için katlanmamız gereken maliyet gibi unsurlar proje planlaması yapılırken ihtiyaç duyduğumuz temel bilgilerdir. 

Ancak, bu bilgilere net ve kesin olarak ulaşmamız mümkün değildir. Bu noktada bu bilgileri planlamada kullanabilmek için birtakım tahminleme (kestirim) yöntemlerine başvurmak gerekir. PMP - PMI metodolojisinde etkili ve hedefe uygun tahminlemelerin yapılabilmesi için bir takım araç ve tekniklere yer verilmiştir. Aslında bu araç ve teknikler genel olarak yönetime ilişkin kaynaklarda yer verilen araç ve tekniklerle aynı. PMP sertifikası sınavına hazırlanırken bilmeniz gereken tahminleme teknikleri, genel olarak yönetimde kullanılan bu tekniklerin iyi uygulama örneklerinden çıkarım yapılarak elde edilen versiyonu. 

PMI Proje Yönetimi Metodolojisinde Yer Alan Tahminleme Yöntemleri

  • Analog Tahminleme
  • Dipten Yukarı Tahminleme
  • Parametrik Tahminleme
  • Üç Nokta Tahminlemesi

Tabi ki bu kategorilendirmenin dışında yer alan tekniklerden faydalanmak da pratikte mümkün. Unutmayın her proje kendine özgüdür ve benzersizdir. Bu yüzden her projede kullanılacak araç ve teknikler de birbirine benzemek zorunda değildir. Ancak, PMI bu noktada iyi uygulama örneklerinin analiz edilmesi sonucu tecrübe edilen teknikleri vererek işimizi bir nebze kolaylaştırıyor.

Hayatımızın her aşamasında bazı tahminlemelere başvurduğumuz gibi, proje yönetiminde de apaçık ortada olmayan ancak bazı verileri kullanarak yaklaşık sonuçlara ulaşabileceğimiz bazı tahminlemer yapmamız gerekiyor. Üstelik bu tahminlemelerin kalitesi de bazı proje yönetimi süreçlerimizin kalitesini, tutarlılığını temelden etkileyebiliyor.

PMBOK 6'ya göre tahminleme yöntemleri aşağıdaki süreçlerde kullanılır.
Proje yönetiminde tahminleme tekniklerinin, farklı bir söyleyişle kestirim yöntemlerinin ideal olarak ne olacağı, projenin içinde bulunduğu faza, sürecin niteliğine, verilerin kesinliğine ve ulaşılabilirliğine, süre kısıtına göre farklılık gösterebilir. Örneğin projenin başlatma aşamasında analog tahminleme ile hızlı ama daha geniş referans aralığına sahip bir tahminleme yapılabilirken, daha detaylı bir çalışmanın yapıldığı planlama aşamasında dipten yukarı tahminleme yapılarak daha yakın ve gerçekçi değerlere ulaşmak mümkündür.