Proje Yönetiminde Beyin Fırtınası Tekniği

Proje yönetiminde beyin fırtınası, fikir üretmek veya var olan bir fikrin nasıl uygulanacağı konusunda seçenek üretmek veya süreçlere ilişkin ortaya çıkan problemleri çözmek amacıyla kullanılan bir proje yönetimi tekniğidir. PMP metodolojisinde veri toplama teknikleri arasında yer alır.  Beyin fırtınası tekniği, genellikle bir proje yönetimi sürecini yönetebilmek için kolaylaştırıcı nitelikte olan ve bir grubun bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen bir faaliyettir.

Beyin fırtınası tekniğinin araç ve teknik olarak kullanıldığı proje yönetimi süreçleri:

olarak listelenebilir.

Beyin fırtınası tekniği kullanılırken ortaya atılan fikirlerin niteliğinden çok sayısı önemlidir. Yani bir başka söyleyişle ne kadar farklı sayıda fikir ortaya çıkarabilirsek o kadar iyidir. Bu fikirler arasında iyi bir tane fikri yakalama olasılığı oldukça yüksektir. Beyin fırtınası seansı sırasında ortaya çıkarılan fikirler hiçbir şekilde eleştirilmez ve bu fikirlere karşı argümanlar üretilmeye çalışılmaz. Daha doğrusu bu fikirler herhangi bir elemeye tabi tutulmaz. Beyin fırtınası tekniği uygulanırken akla en uçuk gelen fikirler dahi hoş karşılanmalıdır. Daha fikirler ortaya atılırken bile bir fikir başka fikirlerin doğmasını sağlayacak ve grupla çalışmanın kattığı çeşitlilikle iyi fikirlerin yakalanma şansı artacaktır. 

Örnek vermek gerekirse, proje başlatma belgesinin geliştirilmesi sürecinde beyin fırtınası yöntemi, proje başlatma belgesi oluşturulurken, paydaşlardan, konuya hakim teknik uzmanlardan ve ekip üyelerinden gerekli bilgi ve fikirlerin toplanmasını sağlar. Yine benzer bir şekilde proje paydaşlarının tanımlanması sürecinde ekip üyelerinden yeni bilgiler almak ve yaratıcılığın artırılması amacıyla kullanılır.