Proje Kaynak Yönetimi Nedir? PMBOK 6 Arşivi

Projeler hedeflenen teslimatı meydana getirmek ve değer döngüsüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmesi gereken aktivitelerden oluşur. Bu aktivitelerin de kendi kendine hayata geçirilmesi mümkün değildir. 

Her bir aktivite değişen miktar ve özelliklerde fiziksel kaynağa ve insan kaynağına ihtiyaç duyar. Kaynak yönetimi bilgi alanı da projenin bu yönünün yönetilmesine odaklanıyor. Kaynak yönetiminin planlanması, tahmin teknikleri kullanılarak gerekli kaynakların tahmin edilmesi, ekibin oluşturulması ve geliştirilmesi, ve proje kaynaklarının kontrol altında tutulması bu bilgi alanı kapsamında ele alınan konulardan bazıları.


Kaynak Yönetimi Bilgi Alanı, toplam altı süreçten oluştuğu için içerik açısından oldukça zengin bir bilgi alanı. PMBOK 5. versiyonda bu bilgi alanı yalnızca insan kaynaklarını ele alıyordu. Şimdi ise tesis ve ekipmanlar gibi fiziksel kaynakları da bu bilgi alanı kapsamında değerlendiriyoruz.

PMP sertifikası sınav hazırlığı esnasında "kaynak yönetimi nedir?" sorusuna cevap ararken, liderlik, motivasyon, sorun çözme ile ilgili x,y,z ekip oluşturma modeli, tuckman modeli evreleri, maslow ihtiyaçlar piramidi gibi birçok teori ve yaklaşımla karşılaşacaksınız. Aslına bakılırsa daha önce kişisel gelişim alanında araştırmalarınız olduysa bu bilgi alanı dahilinde göreceğiniz konulara yabancı olmayabilirsiniz.

Çoğu kavram zaten yöneticilik, motivasyon, organizasyonel davranış biçimi, psikoloji ve insan kaynakları alanlarında işleniyor. Ancak burada bilmeniz gereken şey bütün bu bilimlerden öğrendiğiniz kavramları entegre etmek. Yani kendi içinizde bir entegrasyon yönetimi yapmanız gerekiyor. Düşününki yürüttüğünüz bir projede, proje yöneticisi olarak sizden insanlara liderlik etmeniz bekleniyor. Halihazırda organizasyon yapmada veya planlamada çok iyi olabilirsiniz ama maalesef bu yetmiyor. Liderlik edebilmek için motivasyon yeteneğinizin ve bu alandaki bilgi birikiminizin de çok çok sağlam olması gerekiyor. Bu bilgi alanındaki konuları niteliğine göre ikiye bölebiliriz.
  • Fiziksel kaynakların belirlenmesi ve yönetilmesi,
  • Projede yer alan herkesin rollerinin ve sorumluluklarının tespit edilmesi ve yönetilmesi.
İnsanları yönetmek için fiziksel kaynakları yönetmekten başka yeteneklere de ihtiyaç duyacağınıza dair sizi temin ederim.

Görüldüğü gibi çok önemli bir bilgi alanı kaynak yönetimi. İhtiyacınız olan insanlara karar verdiğiniz, takımınızı oluşturduğunuz geliştirdiğiniz ve yönettiğiniz bir alan. Sınavda ise içinizi rahatlatmak adına bu alandan gelecek soruların çok da zor olmadığını söyleyeyim. Yani çalışmayana zor, proje yönetiminin ruhunu anlamayana çok zor, ama bu konularla biraz bile ilgili olsanız gayet yapılabilir sorular çıkacak sınavda. Hatta birçok soruyu içgüdünüzle ve mantığınızla çözebileceksiniz. 

Ayrıca Bakınız: