Kapsam Temel Çizgisi Nedir?

Kapsam temel çizgisi en basit anlatımla, proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların tamamının detaylı bir şekilde tanımlandığı belgedir. Proje süresince kapsamın kontrol altında tutulmasında referans olarak kullanılır, projenin planlanan kapsam doğrultusunda sürdürülüp sürdürülmediği bu temel çizgi kullanılarak proje boyunca kontrol edilir. 

Kapsam yönetimi bilgi alanı kapsamında yer alan süreçlerin bir çıktısı olarak üretilen kapsam temel çizgisi, paydaşlar tarafından onaylanmış proje kapsam bildirimi, iş kırılım yapısı (WBS), iş kırılım yapısı sözlüğü ve planlama paketlerinden oluşur. Proje yaşam döngüsü süresince kapsam temel çizgisi, zaman çizelgesinin oluşturulmasında, kaynakların atanmasında, proje çalışmalarının kontrolünde ve izlenmesinde olmak üzere bir çok süreçte girdi olarak kullanılır. 

Zaman Çizelgesi Temel Çizgisi ve Maliyet Temel Çizgisi ile birlikte performans temel çizgisini oluşturur. Kapsam temel çizgisi proje performansının planlanan performans ile karşılaştırılmasında baz olarak kullanıldığı için değiştirilmesi için değişiklik kontrol süreçlerinin uygulanması gerekir. Kapsam temel çizgisi diğer temel çizgi dokümanları ile birlikte proje yönetimi planının bir parçasını oluşturur.