Çevresel İşletme Faktörleri

Organizasyonel Süreç Varlıkları ile birlikte proje yönetimi yaşam döngüsünde yer alan neredeyse bütün süreçlerde girdi olarak kullanılan çevresel işletme faktörleri, projenizi etkileyebilme potansiyeline sahip olan, proje ekibinizin kontrolü dışında yer alan, kuruluşunuz kaynaklı veya dış kaynaklı olabilen çevresel etmenlerdir. 

Her ne kadar projelerimizi geçici bir çabayla ve özel bir ihtiyaç neticesinde gerçekleştiriyor olsak da projenin dış etmenlerden tamamen izole edilebildiği bir senaryonun gerçekleşmesi hiçbir zaman mümkün değil. Bu yüzden bir proje yöneticisi çevresel işletme faktörlerini her zaman dikkate almak durumundadır.

Bu faktörler projeniz üzerinde olumlu bir etki yaratacağı gibi, projenize olumsuz etkileri de olabilir. Proje yöneticisinin görevlerinden birisi de proje boyunca çevresel işletme faktörlerini belirlemek ve bununla kalmayıp pozitif çevresel işletme faktörlerinin etkisini artırıp, negatif çevresel işletme faktörlerini ise minimize etmek olacaktır. 

PMP sertifika sınavında oldukça fazla karşılaşacağımız bir kavram çevresel işletme faktörleri. Her ne kadar anlaşılması oldukça kolay ve sade bir kavram olsa da detaylara takılıp soru kaçırmak gayet mümkün.

İşletmenin İç Çevresel Faktörleri

Organizasyon kültürü ve yapısı,

Kuruluş içinde faydalanılması mümkün olan yazılımlar,

Kaynakların ve tesislerin coğrafi dağılımı,

Altyapı ve tesislerin nitelikleri,

Kaynak erişilebilirliği,

Kuruluş Dışı Çevresel İşletme Faktörleri

Pazarın mevcut durumu

Yasal düzenlemeler

Kuruluş dışı ticari veritabanları

İyi uygulama örnekleri ve mevcut standartlar

Sosyal ve kültürel hususlar


İlginizi çekebilecek diğer yayınlar

Pmp Sertifikası Nasıl Alınır?


Yorumlar:

PM   19.01.2021
Çevresel işletme faktörleri bütün süreçler için önemli bir girdi ama bazı süreçlerde daha fazla önem arz ediyor. Yani girdileri incelerken çevresel işletme faktörü her süreçte var deyip geçmemek lazım. İçeriğini araştırmak, hangi faktörlerin özellikle o sürece girdi oluşturduğunu bilmek lazım. Benim şu zamana kadarki çalışma tecrübem bunu gösterdi. 

Yorum Yap

Konu (Yazılması Zorunludur)

E-posta (Gizli kalacaktır) *

Yorum *