Proje Girdi ve Çıktı Listesi (Inputs and Outputs)

PMP sertifika sınavı hazırlık sürecinde hemen hemen incelediğimiz bütün süreçlerde karşımıza çıkacak bir kavram. Girdiler ve çıktılar. Aslında anlatılacak çok şey yok ne olduklarıyla ilgili. Çünkü zaten isimlerinden her şey anlaşılıyor, süreçleri ayrıntılı incelemeye başlayınca da zihnimizde anında oturacağını düşünüyorum.

Her proje yönetimi süreci, bir veya daha fazla girdiden bir veya daha fazla çıktı üretir. Bir sürecin çıktısı bir belge, teslimat, hizmet veya sonuç olabilir. Bir sürecin bir veya daha fazla çıktısı olabilir. Süreçlerde kullanılan girdiler ise, başka bir süreçten elde edilen çıktılardan veya proje yönetimi süreçlerinin dışında oluşturulmuş olan belgelerden, şirket politikalarından ve şablonlardan oluşabilir.Bir projeyi yürütürken aslında girdiler ve çıktılar kendini belli edecektir, ihtiyaçlar her zaman projenin planlama aşamasında kendini belli eder. Ancak PMBOK bütün bu girdi ve çıktılara halihazırda değinmiş ve eğer sınav odaklı düşünüyorsak bu hususta ihtiyacımız olacak şey, hangi süreçte hangi girdi ve çıktıların bulunduğudur. Bu noktada sitemizde yine size ulaşılması en kolay en derli toplu Türkçe kaynağı oluşturmaya çalışacağız. Aşağıda listeleyeceğimiz girdiler ve çıktılar için üzerlerindeki linklere tıklayarak aradığınız bütün bilgilere ulaşabileceksiniz.

GİRDİ VE ÇIKTILAR


·        Aktivite Listesi
·        Aktivite Özellikleri
·        Aktivite Sürelerinin Tahminleri
·        Anlaşmalar
·        Bağımsız Maliyet Tahminleri
·        Değişiklik Kaydı
·        Değişiklik Talebi
·        Değişiklik Yönetim Planı
·        Ekip Performansı Değerlendirmeleri
·        Fayda Yönetim Planı
·        Final Raporu
·        Gelişim Yaklaşımı
·        Gereksinim İzleme Matrisi
·        Gereksinimler Dökümantasyonu
·        İhale Dökümanları
·        İş Gerekçesi
·        WBS Sözlüğü
·        Kabul Edilen Teslimatlar
·        Kalite Kontrol Ölçümleri
·        Kalite Ölçütleri
·        Kalite Raporları
·        Kalite Yönetim Planı
·        Kapanmış Tedarikler
·        Kapsam Temel Çizgisi
·        Kapsam Yönetim Planı
·        Kaynak Gereksinimleri
·        Kaynak Kırılım Yapısı
·        Kaynak Takvimi
·        Kaynak Yönetim Planı
·        Kilometre Taşı Listesi
·        Maliyet Öngörüsü
·        Maliyet Tahminleri
·        Maliyet Temel Çizgisi
·        Maliyet Yönetim Planı
·        Onaylanmış Teslimatlar
·        Onaylı Değişiklik Talebi
·        Öğrenilmiş Dersler Kaydı
·        Paydaş Katılım Planı
·        Paydaş Listesi
·        Performans Ölçüm Temel Çizgisi
·        Proje Başlatma Belgesi
·        Proje Finansman Gereksinimleri
·        Proje İletişimleri
·        Proje Kapsam Bildirimi
·        Proje Personeli Atamaları
·        Proje Yaşam Döngüsü Tanımı
·        Proje Yönetim Planı
·        Proje Zaman Çizelgesi
·        Proje Zaman Çizelgesi Ağ Şeması
·        Risk Kaydı
·        Risk Raporu
·        Risk Yönetim Planı
·        Sorun Kaydı
·        Tahminlerin Temeli
·        Tedarik Dökümantasyonu
·        Tedarik Yönetim Planı
·        Teslimatlar
·        Varsayım Kaydı
·        Yapılandırma Yönetimi Planı
·        Zaman Çizelgesi Tahminleri
·        Zaman Çizelgesi Temel Çizgisi