Maliyet Temel Çizgisi Nedir?

PMBOK'a göre maliyet temel çizgisi, proje sponsoru ve eğer gerekliyse önemli paydaşlar tarafından onaylanması gereken zaman safhalı bir proje bütçesidir. Bir başka söyleyişle maliyet temel çizgisini, bir projede harcanması beklenen toplam bütçe olarak nitelendirebiliriz.

Maliyet temel çizgisi, temel olarak proje bütçesinin oluşturulması sürecinde daha önce elde edilen aktivitelere ait maliyet tahminlerinin toplanmasıyla elde edilir ve proje yönetim planının bir bileşenini oluşturur. Maliyet temel çizgisi proje boyunca projenin performansının ölçülmesi için kullanılır. Proje tamamlandıktan sonra gerçekleşecek bakım maliyeti gibi maliyetler bu temel çizginin içerisinde yer almaz. İhtiyat yedekleri (contingency reserves) maliyet temel çizgisine dahilken, yönetim yedekleri (management reserves) maliyet temel çizgisinin dışında yer alır. 

Girdi olarak kullanıldığı süreçler:

Risk Yönetiminin Planlanması

Risklerin Tanımlanması

Niteliksel Risk Analizinin Yapılması

Risk Yanıtlarının Planlanması


Ayrıca Bakınız:

Kapsam Temel Çizgisi Nedir?